Tisková zpráva

Odborníci a náboženští představitelé hovořili v Lisabonu o náboženské svobodě

Mezinárodní asociace pro obranu náboženské svobody zorganizovala mezinárodní konferenci

7.–8. února 2023 se v Lisabonu setkalo pětaosmdesát zákonodárců, odborníků v oblasti práva a představitelů různých náboženských směrů z celé Evropy na mezinárodní konferenci zaměřené na náboženství a svobodu projevu. Akci, kterou zorganizovala Mezinárodní asociace pro obranu náboženské svobody (AIDLR), uspořádala charitativní organizace Calouste Gulbenkian Foundation.

„Pokud je dialog možný, a on možný být musí, pak uplatňování tolerance bude nevyhnutelně muset mít místo i ve sféře náboženství,“ uvedla na konferenci během svého úvodního proslovu Prof. Dr. Catarina Sarmento e Castrová, ministryně spravedlnosti Portugalské republiky. „Jinými slovy, pokud se Hans Küng nemýlí a mezi národy nezavládne mír, nezavládne-li smír mezi náboženstvími, k náboženskému smíru nedojde, aniž by mezi jednotlivými náboženstvími došlo k dialogu. Pak je tedy nutné udělat vše pro to, abychom tomuto dialogu napomohli,“ prohlásila.

Jednotlivá zasedání konference se zaměřovala na náboženství a svobodu projevu ve vztahu k lidské důstojnosti, organizacím a současné společnosti.

„Je nemyslitelné, aby byla svoboda projevu považována za právo urážet jiné lidské bytosti nebo skupiny,“ řekl Dr. Ganoune Diop, generální tajemník Mezinárodní asociace pro obranu náboženské svobody a ředitel oddělení pro veřejné záležitosti a náboženskou svobodu Církve adventistů sedmého dne. „Je zapotřebí, aby neoddělitelnou součástí svobody projevu byl morální rozměr úcty k důstojnosti druhých lidí,“ dodal během úterního odpoledního zasedání.

Konference se zúčastnilo i několik členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Francesco Di Lillo se během své prezentace ve středu dopoledne věnoval tématu „Svoboda náboženství či vyznání: jednota v různorodosti“. „Svoboda náboženství či vyznání není výsadou některých okrajových náboženských skupin, či snad dokonce pouze vyznavačů organizovaných a zavedených náboženství. Jedná se o cenné lidské právo každého z nás. Svoboda náboženství či vyznání je právem jednotlivce,“ poznamenal. Di Lillo je vedoucím bruselské Kanceláře pro Evropskou unii a mezinárodní záležitosti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a slouží ve výboru Evropské platformy proti náboženské netoleranci a diskriminaci.

Joaquim Jorge Oliveira Moreira, který zastupuje portugalskou pracovní skupinu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaměřenou na mezináboženský dialog, pronesl proslov během téhož zasedání. „Politolog Samuel Huntington řekl, že ze všech prvků, které definují civilizaci, ‚je tím nejdůležitějším obvykle náboženství‘. A tak není žádným překvapením, že náboženské rozkoly jsou kořenem mnoha konfliktů ve světě. Řešením je však nechat odlišnosti v oblasti náboženství vzkvétat, a ne je potlačovat,“ uvedl bývalý územní sedmdesátník Církve.

„Studie dokládají, že hájení různorodosti náboženských zkušeností ve velké míře souvisí s většími občanskými a politickými svobodami, větší svobodou v oblasti tisku a hospodářství, menším počtem ozbrojených konfliktů, lepší zdravotní bilancí, vyšší úrovní příjmů, lepším vzděláním žen a životem na celkově vyšší úrovni. Náboženská pluralita zkrátka vytváří více prostoru pro spokojený život,“ vysvětlil Moreira.

Mezi pozvanými účastníky konference byl i Dr. Ralf Grünke, zástupce ředitele komunikace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v území Evropa-střed a politolog, který se věnuje publikační činnosti.

AIDLR je mezinárodní nevládní organizace, kterou v roce 1946 založil člen Církve adventistů sedmého dne Dr. Jean Nussbaum. Tato asociace se neangažuje v oblasti politiky ani nepřísluší k žádné náboženské denominaci. Její ústředí sídlí v Bernu a oficiální zastoupení má rovněž v Bruselu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.