Tisková zpráva

Maďarská presidentka Katalin Nováková se setkala s Prvním předsednictvem Církve

Maďarská presidentka se svým doprovodem navštívila 26. září 2023 utažské Salt Lake City ve Spojených státech amerických, kde se setkala s presidentem Dallinem H. Oaksem a s presidentem Henrym B. Eyringem, kteří působí jako první a druhý rádce Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Přítomen byl rovněž starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů a starší Massimo De Feo, který působí jako president církevního území Evropa‑střed.


 

Tito vedoucí se věnovali náboženské svobodě a možnosti svobodně vyjadřovat své názory a přesvědčení ve veřejném prostoru bez ohledu na to, co možná říkají nebo čemu věří druzí. Dalším důležitým tématem, o kterém se během setkání diskutovalo, byla role rodiny. President Eyring poznamenal, že rodiny jsou ústředním prvkem učení Církve a ‚důvodem, proč stavíme chrámy, aby tak tyto rodiny mohly být na věky sjednoceny‘. Presidentka Nováková podotkla, že vychovat dítě je to nejlepší, co může člověk udělat. Starší David A. Bednar poznamenal, že během rozhovoru vládla v místnosti úžasná atmosféra a že se všichni přítomní usmívali.

Během diskuse využil starší De Feo příležitosti k tomu, aby presidentce Novákové poděkoval za to, že je příkladem křesťanky, která o svém přesvědčení nemlčí a která se nebojí otevřeně mluvit o Ježíši Kristu. Starší De Feo uvedl: „Ve světě, který je čím dál světštější, jsme našli společnou řeč na základě přesvědčení, které sdílíme, a to, že tento svět potřebuje častěji slýchat jméno Spasitele. V tomto ohledu se shodujeme a jsme zajedno v Kristu.“

Presidentce Novákové bylo na konci setkání sděleno, kde se bude nacházet chrám Budapešť, který president Russell M. Nelson ohlásil na dubnové generální konferenci roku 2019. Řekla, že si toho váží a že ji těší, že je první, kdo se to oficiálně dozvídá ještě předtím, než to 9. října vejde ve známost prostřednictvím veřejného prohlášení Církve.

President Oaks na závěr setkání podotkl, že pro Církev je požehnáním, že mohla poznat takovou křesťanku, a že je velmi vděčný za to, s jakou srdečností je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Maďarsku přijímána. Presidentka Nováková poté požádala, zda by bylo možné pronést modlitbu za její zemi a její lid. Starší Bednar jejímu přání s radostí vyhověl.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.