Tisková zpráva

Jeffrey R. Holland – nový úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve čtvrtek 16. listopadu 2023 následující prohlášení:

Jeffrey R. Holland byl povolán, aby sloužil jako úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Oficiálně byl jmenován 15. listopadu 2023 a ve stejný den jej do tohoto úřadu ustanovil president Russell M. Nelson, president Církve. President Holland se úřadu ujímá poté, co 12. listopadu 2023 zemřel úřadující president M. Russell Ballard.

president-holland-portrait.jpg.jpgDownload Photo

Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Vedle hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky jména Kristova po celém světě mají tito apoštolové mnoho důležitých administrativních zodpovědností, zatímco dohlížejí na fungování a rozvoj globální Církve. Slouží pod vedením Prvního předsednictva, které sestává z presidenta Církve a dvou rádců.

Je církevní zvyklostí, že nejdéle sloužící člen Kvora Dvanácti apoštolů se stává presidentem kvora. President Holland, stejně jako president Ballard před ním, bude působit jako „úřadující president“, protože president Dallin H. Oaks, který je po presidentovi Církve Russellu M. Nelsonovi služebně nejstarším apoštolem, v současné době slouží jako první rádce v Prvním předsednictvu, a nemůže tudíž vykonávat funkci presidenta Kvora Dvanácti apoštolů. 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.