Tisková zpráva

Misionáři mají nyní více možností, jak komunikovat se svou rodinou

Pokyny Prvního předsednictva si kladou za cíl větší zapojení rodiny do života misionáře

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo úpravu pokynů týkajících se komunikace mezi misionáři na plný úvazek a jejich rodinou.

S okamžitou platností mohou nyní misionáři během každotýdenního přípravného dne komunikovat se svou rodinou nejen prostřednictvím dopisů a e-mailů, ale i prostřednictvím textových zpráv, on-line zpráv, telefonu nebo videochatu. Dříve se misionáři při své komunikaci s rodinou museli spoléhat především na e-maily a dopisy. Viz oficiální oznámení církevním vedoucím (v angličtině).

„Pravidelná komunikace s vlastní rodinou je důležitou součástí služby misionáře,“ uvedlo První předsednictvo. „Jedním z hlavních účelů této úpravy je povzbudit rodiny, aby se více zapojovaly do úsilí a života svých misionářů.“

Podle těchto nových pokynů je misionářům doporučeno, aby při rozhodování ohledně délky telefonátů či videochatů používali zdravý úsudek a aby byli ohleduplní vůči svým společníkům. Aby kromě toho nedocházelo k narušení harmonogramu misionáře, jsou členové jeho rodiny žádáni, aby nezahajovali telefonát či videochat jako první, ale aby počkali, až je misionář během svého každotýdenního přípravného dne sám kontaktuje. Pokud rodiče misionáře žijí na různých místech, může misionář kontaktovat každého z nich zvlášť.

Vzhledem k tolika technologickým vymoženostem by tato komunikace měla probíhat jen s malými či žádnými náklady. V oblastech, kde rodiny či misionáři nemají přístup k počítačům či telefonům, budou misionáři vyzváni, aby dál používali stávající prostředky komunikace.

„Povzbuzujeme misionáře, aby se se svou rodinou každý týden spojili pomocí kteréhokoli schváleného prostředku, pro který se rozhodnou,“ řekl starší Dieter F. Uchtdorf, člen Kvora Dvanácti apoštolů a předseda Misionářské výkonné rady. „To se může lišit v závislosti na okolnostech, místě a harmonogramu pro daný týden. Neočekává se, že všichni misionáři budou svým rodičům volat nebo s nimi komunikovat prostřednictvím videochatu každý týden. Přesný způsob komunikace záleží na daném misionáři, který si určí, co bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám.“

Misionáři jsou rovněž povzbuzováni, aby svou rodinu kromě toho, že se s ní spojí každý týden, kontaktovali i při dalších zvláštních příležitostech, jako jsou Vánoce, Den matek, Den otců, narozeniny rodičů nebo jiné kulturně významné svátky.

Starší Uchtdorf řekl, že nové pokyny poskytují několik dalších přínosů, včetně přizpůsobení se různým rodinným situacím i lepší podpory těch misionářů, kterým by častější osobní kontakt s rodinou doma prospěl.

V současnosti slouží po celém světě v různých zemích a kulturních prostředích více než 65 000 misionářů jakožto zástupců Ježíše Krista. Slouží-li na plný úvazek, studují evangelium a učí ty, kteří o to mají zájem, jeho zásadám, které dokáží změnit člověku život. Mladí muži slouží 24 měsíců již po dosažení věku 18 let a mladé ženy mohou sloužit 18 měsíců již od věku 19 let. Díky tomu, že slouží druhým a věnují jim svůj čas a energii, získávají cenné a pro život důležité zážitky a zkušenosti.

„Máme misionáře moc rádi a jsme si vědomi toho, že Pán si jejich nesobecké služby cení,“ řekl starší Uchtdorf. „Snažíme se dál nacházet ty nejlepší možnosti, jak rodinám misionářů i jim samotným poskytovat během jejich služby pomoc a podporu.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.