Tisková zpráva

Zástupci církví a náboženských organizací si v Evropském parlamentu připomněli Den památky obětí holokaustu

30. ledna si poslanci Evropského parlamentu připomněli během slavnostního obřadu na plenárním zasedání Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Mezi pozvanými zástupci církví a náboženských organizací byl také Francesco Di Lillo, ředitel kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii.

Židovská vedoucí představitelka Charlotte Knoblochová, bývalá předsedkyně Ústřední rady Židů v Německu a bývalá místopředsedkyně Evropského židovského kongresu a Světového židovského kongresu, vyzvala poslance Evropského parlamentu k boji proti „rostoucímu antisemitismu v Evropě“. Přítomní si následně připomněli všechny oběti holokaustu minutou ticha.

Poslankyně Mairead McGuinnessová, první místopředsedkyně Evropského parlamentu, pozvala bezprostředně po skončení plenárního zasedání zástupce církví a náboženských organizací, aby se setkali s paní Knoblochovou.

 

Článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zavedla Lisabonská smlouva, představuje právní základ pro otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi institucemi Evropské unie a církvemi, náboženskými spolky a filosofickými a nekonfesními organizacemi.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.