Téma

Misionářská výcviková střediska

Každý týden opouští svou rodinu, přátele, školu a zaměstnání bezmála 500 mladých mužů a žen ve věku od 18 do 25 let z  Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, aby cestovali do jednoho z 15 misionářských výcvikových středisek (někdy označovaných jako MTC, z anglického Missionary Training Center) umístěných po celém světě.

Před odjezdem do výcvikového střediska obdrží misionáři dopis s pověřením od presidenta Církve v Salt Lake City, který jim oznámí, kde budou po příští dva roky (mladí muži) nebo 18 měsíců (mladé ženy) sloužit.
 

Přibližně 80 procent misionářů je připravováno v největším výcvikovém středisku Církve v Provu v Utahu. Středisko se stává domovem v průměru 2 700 misionářů ve stejnou dobu nebo 24 000 misionářů za rok.

Ve výcvikovém středisku misionáři procházejí náboženskou výukou a jazykovou přípravou a učí se výukovým dovednostem. Zde si také předtím, než odcestují do jedné z více než 120 zemí, prohlubují úctu a kulturní porozumění pro oblasti a země, v nichž budou sloužit. Výcvik trvá od tří týdnů do tří měsíců, v závislosti na jazykových požadavcích.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.