Tisková zpráva

Mormonská vedoucí promlouvá na konferenci v Evropském parlamentu

Generální presidentka ženské organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v Evropském parlamentu v Bruselu. Sestra Jean B. Binghamová přednesla proslov k publiku tvořenému odborníky a vysokými představiteli na konferenci s názvem „Ženy víry – perspektiva svobody náboženství či vyznání“. Akci uspořádala Anna Záborská, poslankyně Evropského parlamentu, ve spolupráci s Kanceláří Církve při Evropské unii.

 

„Namísto toho, aby vlády určovaly, co mají ženy dělat, jak to mají dělat a kdy to mají dělat, musíme zajistit, aby byla dodržována lidská práva těchto žen, a to včetně práva vyznávat náboženství, které si zvolí,“ uvedla sestra Binghamová, čelná představitelka Pomocného sdružení Církve. Doprovázela ji sestra Sharon Eubanková, její první rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení a ředitelka LDS Charities, humanitární organizace Církve.

V mnoha zemích po celém světě jsou lidé kvůli svému náboženskému přesvědčení či vyznání pronásledováni. Tam, kde k tomuto dochází, bývají ženy a dívky často terčem nevybíravého násilí nebo trestů. Sestra Binghamová se ve svém proslovu věnovala hodnotě ženství ve společnosti a přínosu žen k všeobecnému prospěchu a vybídla posluchače, aby usilovali o nacházení možností, jak podporovat ženy ve svém okolí.

Řekla: „Zplnomocnění žen by mělo být pro všechny prioritou, neboť ženy představují mocnou sílu při vytváření společnosti, kde může skutečně vzkvétat pokoj, náboženská svoboda a lidská práva.“

Reportáž z konference (v angličtině):

Další zásadní proslov pronesl Dr. Ján Figel’, zvláštní vyslanec, jehož úkolem je propagovat svobodu náboženství či vyznání mimo Evropskou unii. Po úvodních proslovech následovala panelová diskuse odborníků z různých zemí, které se zúčastnily Dr. Nazila Ghaneaová z Oxfordské univerzity; Gillian Kitleyová z Úřadu pro prevenci genocidy a odpovědnost chránit při OSN; Sandra Jolleyová, místopředsedkyně výboru pro mezinárodní náboženskou svobodu ze Spojených států; a Amador Sanchez Rico, představitel Evropské služby pro vnější činnost.

Tato konference byla zahájením cyklu tří diskusí u kulatého stolu, které se mají konat v prosinci, lednu a únoru. Tyto menší akce, které uspořádá Kancelář Církve při Evropské unii, budou dále rozvíjet klíčová témata, která vyplynula z dnešní konference.

Paní Anna Záborská o této konferenci řekla: „Je pro mne ctí uspořádat takovouto konferenci na toto téma. Je to také určitý projev mého náboženství.“

Po konferenci Ženy víry se sestra Binghamová a sestra Eubanková zúčastnily oběda spolu s dalšími účastníky panelové diskuse a pozvanými hosty. Koncem týdne sestra Binghamová promluví na setkání žen Svatých posledních dnů z belgických kůlů Brusel a Antverpy.

K účasti Církve na této konferenci řekla sestra Eubanková toto: „Vzhledem k tomu, že jsme všichni děti pod stejným Bohem, jsme jeden s druhým spojeni, jsme bratři a sestry; takže váš pokrok, i když patříte k jiné víře, je naprosto zásadní pro můj pokrok, protože jsme tímto způsobem propojeni.“

Pomocné sdružení je určeno pro ženy ve věku 18 a více let a jeho cílem je pomáhat zajišťovat časné a duchovní potřeby všech žen v Církvi i jiných potřebných lidí. Pomocné sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jednou z největších ženských organizací na světě.

Kompletní text příspěvku sestry Jean B. Binghamové je v angličtině k dispozici zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.