Tisková zpráva

Společenství věřících budou pomáhat utvářet budoucnost Evropy, říká mormonský vedoucí při vrcholném setkání na půdě Evropské komise

Církve a náboženská společenství budou mít značný vliv na utváření budoucnosti Evropy, uvedl starší Massimo De Feo z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na každoročním setkání na vrcholné úrovni s náboženskými představiteli. Tuto akci, která se konala 7. listopadu 2017, pořádal Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a zúčastnila se jí i Mairead McGuinnessová, první místopředsedkyně Evropského parlamentu. Deset náboženských vedoucích a představitelé Evropské unie se setkali v hlavním sídle Evropské komise v Bruselu k diskusi na téma „Budoucnost Evropy – efektivní unie založená na hodnotách“.

 

„Daleko mimo prostor ohraničený zdmi kostela budují věřící jednotlivci a organizace nemocnice a školy, spravují charitativní organizace a azylová centra, provozují podniky a meziresortní skupiny odborníků, vyučují ve skupinách mládeže a programech na podporu gramotnosti, distribuují humanitární pomoc po celém světě a nacházejí práci pro nezaměstnané,“ poznamenal starší De Feo, který slouží jako sedmdesátníkgenerální autorita.

Starší De Feo ve svém proslovu hovořil o tom, jak v rozdělených společnostech definovat všeobecně přijímané hodnoty, o tom, jak náboženští představitelé přispívají do diskuse o evropských hodnotách, a o tom, že je zapotřebí rozvíjet pocit společenské sounáležitosti na úrovni Evropy jako celku. Zdůraznil také důležitou roli mládeže. Bez nich, dodal, nemá Evropa žádnou skutečnou budoucnost. Řekl, že nové generace potřebují nalézt ztracené náboženské a morální hodnoty, mezi než patří i zakládní role tradiční rodiny. Starší De Feo v rámci podpory budoucích evropských strategií, které jsou „ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné“, citoval 12. a 13. článek víry a zdůraznil důležitost aktivní účasti občanů na demokratických postupech.

Záznam tiskové konference je k dispozici zde (stránky Evropské komise).

„Domníváme se, že občané, kteří dodržují zákony a s upřímným zájmem podporují všeobecné blaho, mohou být hybnou silou změny k lepšímu a rozvoje,“ poznamenal. „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je připravena a považuje za svou povinnost spolu s dalšími náboženstvími, skupinami a společenstvími přispívat ku prospěchu všech Božích dětí a být v jejich životě požehnáním.“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě aktivně působí již více než 170 let a v současné době sdružuje přes půl milionu členů, kteří se setkávají v tisících kongregací po celém kontinentu.

Úplné vyjádření církevního předsednictva území Evropa na téma „Budoucnost Evropy“ naleznete zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.