Komentář

Most mezi silnými a slabými

Druhá část sedmidílné série esejí na téma náboženské svobody ve světě

Pro koho je náboženská svoboda?

Společnost se skládá z většin a z menšin. Lidé přináležejí k různým skupinám, ať již na základě rozhodnutí, nebo proto, že se do nich narodili. Procházíme životem a smysl své existence vyjadřuje prostřednictvím náboženských, rasových, politických nebo kulturních komunit. Každá z nich je jiná. Všechny mají své místo. Avšak ne všechny mají stejnou moc. Některé jsou větší, starší, bohatší a lépe propojené než druhé. Tato nerovnováha staví jednotlivé názorové systémy proti sobě, avšak mírumilovná společnost poskytuje silným i slabým stejné podmínky hry.

            

Čas od času se toto napětí projeví nějakým drastickým způsobem.

Organizace Open Doors [Otevřené dveře], která monitoruje náboženské pronásledování, v jedné své zprávě uvádí, že „k případům, kdy křesťané trpí jen kvůli své víře, dochází v ohromném měřítku“. V 50 nejpřísnějších zemích je vysoké míře pronásledování vystaveno více než 200 milionů křesťanů. Ve zprávě se uvádí, že „počet zabitých křesťanů [roste] ve více zemích než kdykoli předtím“. Křesťané jsou vyháněni ze svých původních bydlišť na Středním východě, jsou vražděni v Nigérii nebo zatlačováni na okraj společnosti rostoucím náboženským nacionalismem v Asii. Toto vše zhoršuje světovou uprchlickou krizi. „Nikdy předtím nebylo tolik křesťanů na útěku.“[1]

A nejde jen o křesťany. V zemích po celém Středním východě jsou islamistickými militanty zabíjeni a pronásledováni i muslimové. Despotičtí vůdci a teroristé vyhánějí z domovů příslušníky bezbranných menšin. Sektářské konflikty uvádějí do chodu koloběh únosů, šikanování a vysídlování.[2] Podle organizace Open Doors je „náboženský útisk závažnou hnací silou celosvětové migrace“.[3] Uprostřed tohoto chaosu si muslimští uprchlíci snaží zachránit útěkem život. V Barmě buddhistická většina utiskuje malou muslimskou komunitu Rohingů.[4] Ve Spojených státech stoupl počet útoků na muslimy[5] a v celé Evropě lidé zaujímají vůči muslimům stále negativnější postoj.[6]

Židé, kteří žijí jako menšina rozptýlená po celém světě, byli a jsou vystaveni obrovskému pronásledování pravděpodobně více než kterýkoli jiný národ v historii. Antisemitismus je problémem i v dnešní době. V jedné zprávě bylo jen v roce 2014 zdokumentováno 1 883 útoků namířených proti Židům, synagogám a židovským hřbitovům v Kanadě, Spojených státech a ve 44 zemích Evropy a střední Asie.[7]

Menšiny to nemají snadné.

Avšak svoboda náboženství nebo přesvědčení může pomoci. Hodnota práva spočívá v jeho schopnosti poskytovat ochranu menšinám i většinám. Tato svoboda působí na dvou frontách. Jako zákon zabezpečuje svobodné praktikování náboženství; jako společenská norma učí lidi ohledu k odlišnostem a rozdílným názorům. Žádná země v tomto není dokonalá. Pokud však budeme mít vůči svému přesvědčení vzájemnou úctu, náboženská svoboda nás bude spojovat, a to včetně těch, kteří se k žádnému náboženství nehlásí.

Podívejme se na příklad ze západoafrického Kamerunu. Křesťanské a muslimské kongregace si tváří v tvář hrozbě teroristických útoků poskytovaly vzájemnou ochranu. Každý pátek během společných modliteb hlídali křesťané mešity a muslimové hlídali každou neděli během bohoslužeb kostely.[8]

Takováto vzájemnost je životně důležitá, protože většiny a menšiny si často svou roli vyměňují. Co může být populární v jedné době, se později může stát nepopulárním. Postavení každého náboženství kolísá mezi významností a nevýznamností. Společenská skupina, která se dnes těší různým výsadám, o ně zítra může přijít. Moc není stálá. Náboženská svoboda, která chrání toho nejmenšího, je tedy nejlepší ochranou i pro toho největšího. Bezpečnost se neodvíjí od počtu; bezpečnost spočívá ve spravedlnosti.

Pokud někdo potlačuje přesvědčení menšin, praktikování tohoto přesvědčení nebo snahy těchto menšin, vždy to s sebou nese následky. Nerovnováha vyvolává nestabilitu, vzbuzuje odpor a zostřuje rozdíly. Odcizení od sebe lidi vzdaluje; a tito odcizení lidé ve snaze najít pro sebe podporu stavějí celý svět vzájemně proti sobě. Kodex pohostinnosti, jenž se nachází v Bibli, nás činí zodpovědným i za toho nejmenšího mezi námi. A protože jsme všichni souputníky v neznámé zemi, spřátelíme-li se s neznámým člověkem, můžeme objevit anděly, o nichž jsme před tím nevěděli.[9]

Náboženská svoboda pouze pro někoho je náboženskou svobodou pro nikoho.

 

[1] Viz „The Persecution of Christians and Global Displacement“, zpráva organizace Open Doors pro rok 2017, str. 3–5.

[2] Viz Katayoun Kishi a Angelina E. Theodorou, „6 Facts about Religious Hostilities in the Middle East and North Africa“, Pew Research Center, 7. července 2016.

[3] Viz „The Persecution of Christians and Global Displacement“, zpráva organizace Open Doors pro rok 2017, str. 3.

[4] Human Rights Watch, „Burma: New Wave of Destruction in Rohingya Villages“, 21. listopadu 2016.

[5] Katayoun Kishi, „Anti-Muslim Assaults Reach 9/11-era Levels, FBI Data Show“, Pew Research Center, 21. listopadu 2016.

[6]nbsp;Viz Richard Wike, Bruce Stokes a Katie Simmons, „Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs“, Pew Research Center, 11. července 2016.

[7] Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Hate Crime Reporting, Anti-Semitism, zpráva za rok 2015.

[8] Terry Turner, „Christians Protect Mosques on Fri., Muslims Guard Churches on Sunday“, Good News Network, 29. ledna 2016.

[9] Židům 13:2.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.