Tisková zpráva

Nacházení síly v Kristu a pospolitosti prostřednictvím programu pro odvykání závislosti

Program pro odvykání závislosti (ARP) Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů pomáhá těm, kteří mají touhu pracovat na tom, aby se zbavili své závislosti nebo kompulzivního chování, mít naději, že uzdravení je možné, a to i během pandemie.

„Na opačné straně závislosti je naděje, uzdravení a štěstí,“ řekla Karen, účastnice programu ARP, která se zbavuje závislosti na lécích. „Jsem opravdu ráda, že jsem si tím prošla, protože jsem si díky tomu vytvořila takový vztah s Ježíšem Kristem, ve který jsem ani nedoufala.“

Addiction Recovery 01
Addiction Recovery 01
Každý týden se ve 30 různých zemích a v 17 různých jazycích koná přibližně 2800 setkání ARP. Tato setkání se odehrávají s osobní účastí, ale i on-line.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Karenin boj se závislostí začal, když při studiu na vysoké škole pracovala jako zdravotní sestra. „Také jsem v té době potratila, a když mi po potratu lékař předepsal utišující léky na bolest, tehdy jsem si poprvé uvědomila, že tyto léky mi nejenom tiší bolest, ale také se díky nim cítím lépe.“

Karen se propadla do spirály závislosti a utišující látky začala krást v práci. Když byla přistižena a přišla kvůli tomu o práci, vydala se na cestu k uzdravení. Na této cestě se účastnila setkání ARP.

„Tato setkání pro odvykání závislosti byla pravděpodobně v mém zotavení tím nejdůležitějším,“ řekla Karen. „Když jsem tam seděla a slyšela příběhy ostatních – byly tam další dobří, opravdu dobří lidé, kteří bojovali se závislostí, a když jsem slyšela jejich příběhy a viděla jejich úspěchy, dalo mi to naději, že i mně se podaří dát se do pořádku.“

„A jak jsem na tato setkání chodila pravidelně, cítila jsem, že ve mně začíná převládat ona uzdravující moc. Dnes jsem úplně jiný člověk než tehdy, když se to stalo. Díky Ježíši Kristu vím, že mě nemusí definovat to, co jsem tehdy udělala, ale že jsem dobrý člověk. Pocítila jsem Jeho lásku. Pocítila jsem, jak vstoupil do mého života a změnil to, kým jsem,“ řekla Karen.

V čem spočívá církevní program pro odvykání závislosti?

Církevní program pro odvykání závislosti zajišťuje podporu a bezpečné prostředí pro kohokoli, kdo se snaží překonat svou závislost nebo kompulzivní chování. Program je založen na podpůrných skupinách, které se řídí 12krokovým programem zasazeným do rámce evangelia. Každou skupinu tvoří účastníci pracující na svém uzdravení, misionáři služby v programu ARP a vedoucí diskuse, kteří sami našli uzdravení prostřednictvím programu pro odvykání závislosti. Skupiny se dělí na ty, kteří bojují s běžnými závislostmi, a na ty, kteří se snaží zbavit návyku sledovat pornografii. Existují také podpůrné skupiny pro manželské partnery a členy rodiny.

Addiction Recovery 02
Addiction Recovery 02
Každou skupinu programu pro odvykání závislosti (ARP) tvoří účastníci pracující na svém uzdravení, misionáři služby v programu ARP a vedoucí diskuse, kteří sami našli uzdravení prostřednictvím programu pro odvykání závislosti.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Ve společnosti a obzvláště v Církvi jsou závislost a kompulzivní chování velmi často spojeny s atmosférou hanby a stigmatizací. Následkem toho lidé trpí, aniž by o tom někomu řekli, a to mě velmi trápí,“ říká Ben Erwin, terapeut Rodinných služeb a manažer programu pro odvykání závislosti. „Program pro odvykání závislosti poskytuje každému bezpečné prostředí, kde může najít přijetí, soucit, pomoc, podporu, pravdu a uzdravení. Když přijdete na setkání v rámci programu pro odvykání závislosti, lidé vás nesoudí, nezírají na vás, nepokukují po vás – jednoduše vás vřele přivítají. Jsou rádi, že jste přišli. A pozvou vás, abyste určitě přišli i příště.“

Najděte setkání pořádané on-line, nebo s osobní účastí

Každý týden se ve 30 různých zemích a v 17 různých jazycích koná přibližně 2800 setkání ARP. Tato setkání se odehrávají s osobní účastí, ale i on-line. Pokud se ve vaší oblasti nekonají žádná setkání nebo pokud upřednostňujete virtuální kontakt, můžete se účastnit setkání prostřednictvím Zoomu nebo po telefonu.

„V minulosti jsme se vždy setkávali osobně, ale s ohledem na pandemii covidu jsme rozšířili program on-line setkání, ke kterým se lidé mohou připojovat prostřednictvím Zoomu,“ říká Erwin. On-line setkání se během pandemie stala nutností, ale přinášejí i mnoho výhod. Pokud se nekoná setkání ve vaší oblasti, můžete se připojit k setkání v jiném městě. Pokud se raději připojujete anonymně, je to možné na on-line setkání.

„On-line setkání usnadňují lidem udělat první krok. Pokaždé je nejtěžší přijít na první setkání, toho se všichni bojí nejvíce – pokud ale máte aspoň trochu víry, můžete se připojit k on-line hovoru. Nemusíte říkat své skutečné jméno. Můžete jen sedět, účastnit se, poslouchat, pozorovat a pociťovat Ducha.“

Navázání kontaktu se Spasitelem

Podstatou církevního programu pro odvykání závislosti je to, že při odvykání závislosti jste pro druhé oporou a že s nimi navazujete kontakt, ale také to, že navazujete kontakt se Spasitelem Ježíšem Kristem. Kristus nám chce pomáhat v našich zkouškách a je také původcem našeho uzdravení.

„Spasitel si je velmi dobře vědom všech našich zkoušek a potíží. Když se dva nebo tři shromáždí v Jeho jménu, On tam bude s nimi,“ řekl Erwin. „Když se setkáváme, abychom se navzájem podporovali v překonávání této obtíže Jeho prostřednictvím, mám zkušenost s tím, že On tam je s námi.“

Navštivte stránky addictionrecovery.ChurchofJesusChrist.org, kde můžete najít on-line setkání či setkání s osobní účastí. Tyto webové stránky také obsahují příběhy naděje, videa a příručky pro podpůrné skupiny. Také si můžete poslechnout podcasty zaznamenaných setkání, abyste si udělali představu o tom, jak takové setkání probíhá.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.