Tisková zpráva

Nová inspirativní píseň vyzývá každého slovy „Slyš Jej“

Bůh promlouvá i dnes. Toto poselství hlásá nová píseň, jejímž autorem je německý skladatel Daniel Kopischke a která odráží celoroční oslavy nebeského zjevení považovaného členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů za posvátné. Hudební video „Slyš Jej!“ bylo právě zveřejněno na sociálních sítích.

                                                                               

Jednoho jarního rána roku 1820 vyhledal Joseph Smith klid lesnatého háje blízko domu svých rodičů, aby tam vylil své srdce v modlitbě. Bůh odpověděl tomuto farmářskému chlapci slovy „slyš Jej“ – řekl mu, aby naslouchal Ježíši Kristu a následoval Ho. Text této nové inspirativní písně přímo cituje z vlastního záznamu Josepha Smitha.

                                                                                               

„Udivuje mě, jak jsou slova, která pronesl onen mladík před 200 lety, stále aktuální i v dnešní době,“ řekl Kopischke. „Mohou se stát naší osobní prosbou k Bohu, abychom se s Ním cítili ve spojení v dobách dobrých i zlých.“ Píseň byla vydána na den přesně 215 let od narození Josepha Smitha.

Kopischke vystudoval speciální pedagogiku a před několika měsíci začal pracovat pro svou Církev jako specialista na komunikaci. Hudba byla jeho vášní po většinu života.

                             
                

Skladbu „Slyš Jej!“ napsal původně v roce 2008, když sloužil jako misionář ve Spojených státech.

„Chtěl jsem předat poselství, že Bůh k nám promlouvá i dnes, osobně i skrze žijící proroky,“ vyprávěl. „Sedl jsem si ke klavíru a hudba ke mně začala přicházet.“

Nyní je Kopischke ženatý a je otcem tří dětí. Svůj zážitek si připomněl, když president Církve Russell M. Nelson začátkem roku naléhavě vyzýval posluchače celosvětové konference, aby se zamýšleli nad tím, jak se mohou řídit výzvou „slyš Jej“. Jednou za čas tuto píseň hrával své rodině. Jeho děti začaly brzy zpívat s ním.

                                  

Když tuto píseň uslyšel jeho přítel a kolega, navrhl, že by mohla být zpřístupněna širšímu publiku. Kopischke nahrál hudební doprovod k písni doma a následně byl pozván do zvukového studia církevní evropské administrativní budovy ve Frankfurtu nad Mohanem, aby pořídil hlasovou nahrávku.

 
                                      

„Byla to zajímavá zkušenost poprvé zpívat ve studiu a jsem rád, že se v této nejisté době podařilo tento projekt realizovat,“ řekl. „Doufám, že každý, kdo tuto píseň uslyší a uvidí video, bude moci pocítit, že náš Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus nás opravdu znají, milují a vedou.“

Píseň „Slyš Jej!“ si můžete poslechnout na YouTube, na Facebooku a na Instagramu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.