Tisková zpráva

Nové předsednictvo území Evropa zahajuje svou službu

S platností od 1. srpna 2021 starší Massimo De Feo započal svou službu jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Starší Erich W. Kopischke slouží jako první rádce a starší Rubén V. Alliaud jako druhý rádce.

NovePredsednictvoEvropa_2021
NovePredsednictvoEvropa_2021
Nové předsednictvo území Evropa, s platností od 1. srpna 2021. Zleva: starší Erich W. Kopischke, první rádce, starší Massimo De Feo, president, a starší Rubén V. Alliaud, druhý rádce. 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší De Feo řekl: „Budoucnost je jasná, kráčíme-li po spolehlivé cestě našeho Pána,“ a dodal: „Chceme se dělit o dobrou zprávu evangelia se všemi Božími dětmi. Přejeme si vyzývat všechny Boží děti, aby nacházely radost, kterou evangelium přináší.“ Starší De Feo se narodil 14. prosince 1960 v Tarantu v Itálii. V srpnu 1984 se oženil s Loredanou Galeandrovou a mají spolu tři děti.

Starší Erich W. Kopischke z Německa souží lidem v území Evropa již mnoho let.  Nyní slouží jako první rádce v tomto předsednictvu. Řekl: „V období těžkostí se učíme obracet se k Pánu a hledat u Něho svou sílu. Víra v Pána je spolehlivým zaslíbením nadějné budoucnosti.“

Starší Rubén V. Alliaud, nový člen předsednictva území Evropa, pochází z Buenos Aires v Argentině. V tomto předsednictvu bude sloužit jako druhý rádce. Podotkl: „Budeme-li důvěřovat Pánu, bude nám vnášet do duše pokoj a povede nás obtížnými obdobími. Jsem si jist tím, že Pán své děti zná a přeje si, aby se těšily z požehnání znovuzřízeného evangelia.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.