Tisková zpráva

Nové předsednictvo území Evropa zahájilo službu

V úterý 1. srpna 2017 započal starší Paul V. Johnson svou službu jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jako jeho první rádce bude sloužit starší Gary B. Sabin a jako druhý rádce starší Massimo De Feo. Toto nové předsednictvo území bylo oznámeno v květnu.

 

Správa Církve je po celém světě zajišťována v rámci zeměpisných oblastí nazývaných území, kterých je v současné době 25. Předsednictvo území Evropa předsedá 480 000 členům, kteří jsou součástí více než 1 300 kongregací ve více než 40 zemích a 31 misiích. V tomto území se rovněž nachází 13 chrámů, ať již v provozu, ve výstavbě či procházejících renovací. Nové předsednictvo území bude pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů, což jsou dva nejvyšší vedoucí orgány Církve, poskytovat v této oblasti duchovní a administrativní vedení vedoucím a členům Církve.

Staršímu Paulu V. Johnsonovi byla vyjádřena podpora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 2. dubna 2005. Sloužil jako pověřenec Církevního vzdělávacího systému, člen předsednictva území Chile a jako administrátor náboženského vzdělávání a základního a středoškolského vzdělávání. Starší Johnson sloužil v celé řadě církevních povolání, například jako misionář na plný úvazek v Norské misii Oslo, rádce v předsednictvu kůlu, vysoký rádce, biskup, president kvora starších a president Mladých mužů.

Starší Johnson se narodil 24. června 1954 v Gainesville na Floridě. V srpnu roku 1976 se oženil s Jill Washburnovou a v roce 1989 získal na Utažské státní univerzitě doktorát v oboru didaktické technologie. Starší Johnson a jeho manželka mají devět dětí.

Starší Gary B. Sabin byl povolán sedmdesátníkem – generální autoritou na dubnové generální konferenci roku 2016. Než obdržel zmíněné povolání, sloužil jako člen pátého kvora Sedmdesáti v území Severní Amerika-západ. Starší Sabin sloužil v mnoha církevních povoláních, například jako misionář na plný úvazek v Nizozemsko-belgické misii, president kvora starších, vysoký rádce, biskup, učitel Primárek, president misie kůlu, poradce jáhnů a učitelů, skautský vedoucí, president kůlu a územní sedmdesátník.

Starší Sabin se narodil 7. dubna 1954 v utažském Provu a je držitelem magisterského titulu v oboru management ze Stanfordovy univerzity. V srpnu roku 1976 se oženil s Valerií Purdyovou a mají spolu pět dětí.

Starší Massimo De Feo byl povolán sedmdesátníkem – generální autoritou na dubnové generální konferenci roku 2016. Než obdržel zmíněné povolání, sloužil jako člen Třetího kvora Sedmdesáti v území Evropa. Starší De Feo sloužil v mnoha církevních povoláních, například jako misionář na plný úvazek v Italské misii Řím, president odbočky, president okrsku, rádce v biskupstvu, vysoký rádce, president kůlu a územní sedmdesátník.

Poté, co ukončil službu na misii na plný úvazek, začal působit v oblasti mezinárodních vztahů, když získal zaměstnání u ministerstva zahraničí Spojených států a pověření působit na diplomatické misi u italského ministerstva zahraničních věcí. Ve svém posledním povolání po více než 30 letech služby působil jako zástupce oblastního referenta pro státní sociální podporu ve Správě sociálního zabezpečení pro území Evropa-jih, severní Afrika a Blízký východ. Starší De Feo se narodil 14. prosince 1960 v italském Tarantu. V srpnu roku 1984 se oženil s Loredanou Galeandrovou. Jsou rodiči tří dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.