Tisková zpráva

Novorozencům se v Černé Hoře dostává odborné péče

Tým dobrovolníků z řad zdravotníků z Církve Ježíše Krista poskytuje místním zdravotním sestrám a lékařům školení

Více než 65 zdravotních sester a lékařů, kteří v Černé Hoře pečují o matky a novorozence, je nyní lépe vybaveno pro svou práci díky dvoutýdenní bezplatné vzdělávací konferenci financované Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů a prezentované týmem dobrovolníků z řad lékařských specialistů. Účastníci byli vyškoleni, aby mohli poskytovat novorozencům efektivnější péči a aby u nich dokázali rozpoznat a léčit dýchací obtíže, které jsou nejčastější příčinou novorozenecké úmrtnosti na světě.

 Ve stejné době, kdy byl personál v porodnici školen, jak používat specializované vybavení pro děti s dechovou tísní, rodila na porodním sále mladá matka dvojčata přesně s těmito příznaky.   

 Dan Woodhead, který má v tomto týmu na starost školení respiračních terapeutů, takovou nouzovou situaci neočekával, ale díky jeho vedení a radám byli staniční sestra a její kolega schopni toto vybavení rychle připravit a zahájit léčbu obou dětí. „Pomáhal jsem, když bylo potřeba, což bylo velmi málo, a oni odvedli skvělou práci,“ vzpomíná Dan. „Kojenci reagovali na terapii opravdu dobře od první chvíle, co jim bylo (dýchací zařízení) přiloženo, a bylo dobré, že to tamní zdravotníci mohli vidět na vlastní oči.“ Pracovníci porodnice úspěšně použili své nové dovednosti a přitom je „nervózně, ale nadšeně“ sledovalo bezmála 20 dalších zdravotních sester a lékařů.   

 Toto školení pokračuje i po skončení konference. Zdravotníci, kteří prošli tímto výcvikem, nyní školí své kolegy v devíti dalších porodnických zařízeních po celé zemi. Církev také systému zdravotní péče v Černé Hoře věnovala velké množství vybavení a materiálu, aby tak tomuto projektu zajistila dlouhodobý a nepřetržitý podpůrný dohled. Církev spolupracuje s organizací UNICEF a ministerstvem zdravotnictví Černé Hory na tom, aby program „Train the Trainer“, při němž vyškolení zdravotníci školí další kolegy, měl trvalý efekt.

 „Země po celém světě zaznamenaly po zavedení těchto programů významné snížení kojenecké úmrtnosti a nemocnosti,“ říká Marcia Bennettová, vedoucí týmu zajišťujícího tuto konferenci, se svým manželem Georgem Bennettem, anesteziologem v důchodu. Bennettovi se zapojují do tohoto programu od samého počátku. 

 Církev již více než 20 let financuje projekty v oblasti péče o matku a novorozence a je všeobecně považována za jednoho z předních poskytovatelů školení v tomto oboru na světě. Bennettovi, kteří jsou jedním z několika zkušených manželských párů, jež jako misionáři na plný úvazek vedou lékařské týmy vyslané Církví, zrealizovali programy ve více než 20 zemích a vyškolili tisíce pečovatelů.

Bennettovi vzpomínají na 20 let své misionářské služby jen a jen s vděčností. „To, že jsem dostala tuto skvělou příležitost pomáhat zachraňovat miminka a matky po celém světě a zlepšovat jim život, je pro mě zkušeností jedinečnou v celém mém životě,“ říká Marcia.    

A jak říká dále, cesta do Černé Hory se připravovala více než rok a uskutečnila se především díky podpoře a pomoci Idy Ferdinandiové z organizace UNICEF a Milicy Dukicové z Ministerstva zdravotnictví Černé Hory.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.