Tisková zpráva

Organizace Latter-day Saint Charities věnuje fondu UNICEF 20 milionů dolarů na podporu celosvětového boje s covidem-19

Organizace Latter-day Saint Charities se v privátním sektoru stává největším dárcem, který podporuje platformu ACT Accelerator a program COVAX fondu UNICEF

Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, dnes zveřejnila, že poskytne fondu UNICEF příspěvek ve výši 20 milionů amerických dolarů na podporu celosvětové spolupráce v rámci platformy Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator a její součásti, která je známa jako program COVAX a zaměřuje se na vakcinaci.

Tento příspěvek doplňuje 3 miliony dolarů, které Církev fondu UNICEF darovala v roce 2020 během pandemie covidu-19 na bezodkladnou humanitární pomoc v podobě dodávek vody a zajištění dezinfekčních prostředků a hygienických služeb.

Tento nový dar přispěje k převratnému úsilí fondu UNICEF o zajištění 2 miliard vakcín proti covidu-19 a jejich distribuce do přibližně 196 zemí a ekonomik účastnících se programu COVAX do konce roku 2021. Tyto první 2 miliardy dávek jsou určeny k tomu, aby ochránily zdravotníky a sociální pracovníky v první linii a také osoby z rizikových nebo ohrožených skupin.

Tento příspěvek rovněž podpoří UNICEF při spolupráci s jednotlivými zeměmi na posílení jejich dodavatelských řetězců, včetně distribuce výrobků citlivých na teplotu, a také školení zdravotníků, potírání dezinformací a budování důvěry ve vakcíny a ve zdravotnické systémy, které je budou distribuovat.

„Covid-19 je příčinou první opravdu celosvětové krize, s níž se v životě setkáváme. Pandemie ovlivňuje každého, bez ohledu na to, kde žije, včetně dětí. Prozatím nikdy nevznikla tak naléhavá potřeba spolupráce. Tento příspěvek od organizace Latter-day Saint Charities, který nám pomůže naplnit naši důležitou roli v programu COVAX, je tím největším darem od partnera z privátního sektoru, který jsme doposud obdrželi,“ uvedla Henrietta Foreová, výkonná ředitelka fondu UNICEF. „Doufáme, že štědrost Latter-day Saint Charities bude dalším organizacím, společnostem a jednotlivcům inspirací k tomu, aby nám pomohli zajistit spravedlivý přístup k vakcínám proti covidu-19.“

UNICEF prostřednictvím programu COVAX a ve spolupráci se Světovou aliancí pro vakcíny a imunizaci (GAVI), se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a s Koalicí pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI) úročí své jedinečné zkušenosti se zajišťováním a distribucí vakcín a své silné stránky a vliv pramenící z veřejné angažovanosti k tomu, aby posiloval poptávku po vakcínách a jejich přijetí. Cílem tohoto úsilí je urychlit konec pandemie a minimalizovat narušení života dětí díky tomu, že po celém světě budou ochráněni zdravotníci a pracovníci v sociálních službách, včetně pracovníků ve školství a poskytovatelů primární péče.

„Jsme kolektivu organizace UNICEF vděčni. Dělají toho nesmírně mnoho v rámci péče o děti a jejich rodiny a ve snaze pomáhat jim zajistit si základní potřeby a naplnit svůj potenciál,“ řekl Gérald Caussé, předsedající biskup Církve. „Jakmile bude ve zranitelných komunitách naočkováno více dospělých, bude možné obnovit životně důležité služby v oblasti zdravotnictví, výživy a vzdělávání, které jsou určeny dětem. Chováme v srdci naději, že se nám podaří nejen překonat pandemii, ale i spatřit nadějnější budoucnost pro všechny děti a jejich rodiny.“

Organizace Latter-day Saint Charities a fond UNICEF USA navázaly partnerskou spolupráci v roce 2013 a společně usilují o podporu dětí a jejich rodin v oblastech očkování, pomoci v nouzi a vzdělávacích a rozvojových potřeb uprchlíků.

O fondu UNICEF

UNICEF působí v některých z nejdrsnějších oblastí světa, aby mohl pomáhat nejvíce znevýhodněným dětem. Pracujeme ve 190 zemích a teritoriích pro každé dítě, ať žije kdekoli, ve snaze vytvořit pro každého lepší svět. Více informací o fondu UNICEF a jeho práci pro děti získáte na stránkách www.unicef.org. Více informací o covidu-19 získáte na stránkách www.unicef.org/coronavirus.

O programu COVAX

Program COVAX, zaměřený na očkování, je pilířem platformy Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, která představuje průlom v celosvětové spolupráci na urychlení vývoje, výroby a spravedlivé distribuce testů, léků a vakcín na covid-19. Na vedení programu COVAX se podílí Světová aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI), Koalice pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem programu je urychlit vývoj a výrobu vakcín proti covidu-19 a zaručit, aby k nim každá země světa měla rovnocenný a spravedlivý přístup. UNICEF stojí spolu s Revolvingovým fondem Panamerické zdravotnické organizace (PAHO) v čele úsilí o zajištění a distribuci dávek vakcín proti covidu-19 v rámci programu COVAX.

O charitativní organizaci Latter-day Saint Charities

Latter-day Saint Charities je humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a dosud podpořila 1 050 projektů zaměřených na boj s covidem-19 ve 152 zemích. Organizace Latter-day Saint Charities poskytuje finanční podporu celosvětovým partnerům zaměřujícím se na očkování, aby bylo možné zajistit a distribuovat vakcíny, sledovat šíření onemocnění, reagovat na vzplanutí nákazy, školit zdravotníky a vytvářet programy na vymýcení určitých chorob. Těmto činnostem vděčíme za více naočkovaných dětí a menší ztráty na životech v důsledku onemocnění spalničkami, zarděnkami, mateřským a novorozeneckým tetanem, dětskou obrnou, průjmy, zápalem plic a žlutou zimnicí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.