Tisková zpráva

Pionýrský duch přetrvává v mladých ženách, které odcházejí sloužit

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je dobře známá svým misionářským úsilím. Mladí muži a mladé ženy již více než sto let dobrovolně věnují část svého života službě druhým a sdílení evangelia Ježíše Krista na plný úvazek.

Po celém světě v současnosti slouží více než 67 000 misionářů a velkou část těchto misionářů tvoří věrné mladé ženy.

„Sestry misionářky projevují vysokou míru oddanosti,“ řekl Creg D. Ostler, president misionářského výcvikového střediska v Anglii. „Existují lidé, muži i ženy, které dokáží oslovit pouze sestry misionářky. Je pozoruhodné sledovat, s jak velkou schopností dokáží milovat a učit. Žasnu nad jejich odvahou a vírou.“

Ženy jsou pionýrkami v tom, jak se misionářská práce vykonává, již více než sto let. Jedna žena, Elizabeth Claridge McCuneová, se zasloužila o zkvalitnění misionářské práce v Anglii.

Elizabeth McCuneová byla Svatá posledních dnů, která žila koncem devatenáctého století v Utahu. V roce 1897 odjela do Anglie, aby tam shromáždila údaje z rodinné historie a navštívila svého syna. Po příjezdu byla pozvána, aby promluvila na setkáních v okolních městech a uvedla na pravou míru zvěsti o mormonských ženách, které o nich v té době kolovaly.

„Někdy jsem si vroucně přála sama promluvit, protože jsem cítila, že jako žena mohu být schopna vykonat něco dobrého,“ řekla Elizabeth McCuneová.

Překonala svůj strach a další těžkosti a s mocí promluvila k místním skupinám. Její slova a její vliv pomohly odstranit mnoho předsudků a pochybností, které lidé ohledně Církve měli.

elizabeth-claridge-mccune_cz.jpgDownload Photo

Když president Církve viděl, jak významně jedna žena ovlivnila tolik lidí, následujícího roku oznámil, že od té doby budou na misii na plný úvazek moci sloužit i ženy.

Od doby, kdy bylo toto oznámení proneseno, opustily svůj domov tisíce věrných mladých žen, které přijaly titul „sestra“ a sloužily Pánu a šířily Jeho evangelium. Pionýrský duch Elizabeth McCuneové se šíří po celém světě, zatímco ženy překonávají překážky při snaze pilně sloužit Pánu.

Sestra Elizabeth Crokerová je jednou z několika tonžských misionářů a misionářek, kteří se nemohli vrátit se domů kvůli omezením na hranicích. Nedávno dokončila svou misionářskou službu v anglickém Leedsu. Její původní povolání ke službě na 18 měsíců bylo kvůli pandemii covidu-19 prodlouženo na 24 měsíců.

Cocker1_cz.jpgDownload Photo

„Kvůli tomu, že jsem zde zůstala déle, než jsem původně měla, jsem se naučila spoléhat se na Spasitele a uplatňovat uschopňující moc Usmíření Ježíše Krista,“ řekla sestra Cockerová. „Díky tomu, že jsem zde strávila více času, jsem se naučila mnohému a nevyměnila bych to za žádnou jinou zkušenost.“

Tisíce dalších žen přijímají podobně jako sestra Cockerová povolání sloužit i během obtížných období. Ačkoli tyto sestry čelí každý den těžkostem, spoléhají se na Ježíše Krista a jsou schopny oslovit druhé jedinečným a výjimečným způsobem – tak jako to učinila sestra McCunová před více než sto lety.

O prvních sestrách misionářkách a o dalších mocných pionýrech se můžete dozvědět více na stránkách https://history.churchofjesuschrist.org/article/sister-missionaries-video?lang=eng.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.