Tisková zpráva

Příběhy z Knihy Mormonovy ožívají v dalších jazycích

Epizody hraného seriálu byly publikovány v 14 dalších jazycích

Dávný prorok jednou učil, že posvátná slova, která jsou nyní součástí Knihy Mormonovy, „budou [udržována a předávána] rukou Páně, dokud nevyjdou ke každému národu, pokolení, jazyku a lidu“ (Alma 37:4).

Toto proroctví je nadále naplňováno i díky publikování dalších epizod hraného seriálu Videa podle Knihy Mormonovy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v těchto 14 jazycích: španělština, portugalština, francouzština, italština, němčina, ruština, korejština, japonština, kantonština, standardní čínština, tagalština, cebuánština, samojština a tonžština. 

BOM_2.jpg
BOM_2.jpg
Pohled do zákulisí natáčení třetí série seriálu Videa podle Knihy Mormonovy2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Nejnovější epizody, které byly původně publikovány v angličtině na jaře roku 2020, zahrnují učení posvátných záznamů sepsaných proroky žijícími v dávné Americe zhruba od roku 130 př. Kr. do roku 421 po Kr., včetně Mosiáše, Almy a Mormona.

„Stejně jako onen posvátný záznam i tato videa zaměřená na Krista přivedou lidi blíže ke Spasiteli,“ řekla sestra Reyna Aburtová, druhá rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení. Sestra Aburtová také slouží ve výboru, který na projekt seriálu Videa podle Knihy Mormonovy dohlíží.

BOM1.JPG
BOM1.JPG
Záběr modlící se rodiny, vyňatý ze scény v epizodě třetí série Videí podle Knihy Mormonovy2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Epizody ve zmíněných jazycích můžete nalézt na oficiálních internetových stránkách Církve v dané zemi v sekci Inspirativní multimediální zdroje. Poté, co v nabídce kliknete na možnost ‚Videa z území Evropa‘, naleznete spolu s dalšími i knihovnu nazvanou Svatá písma. Knihovna nazvaná Videa podle Knihy Mormonovy zahrnuje všechna videa, která byla doposud publikována.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.