Téma

Pastýřská služba

Ježíšův život a služba ztělesňují dvě největší přikázání: „Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své“ a
„milovati budeš bližního svého jako sebe samého“ (Matouš 22:37, 39).

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, aby pomohla Svatým
posledních dnů zhostit se tohoto božského pověření pečovat o druhé a sloužit
jim, učí osobnímu přístupu při péči o časné i duchovní potřeby členů.

Zaměřuje se na pružné reagování na potřeby a okolnosti jednotlivců po celém
světě doprovázené čtvrtletními osobními pohovory mezi vedoucími a členy
ohledně osobních a rodinných potřeb.

Na pastýřskou službu v místní kongregaci společně dohlíží předsednictvo
kvora starších (dospělí muži) a předsednictvo Pomocného sdružení (dospělé
ženy). Každé domácnosti v kongregaci jsou přiděleni bratři pověření
pastýřskou službou, aby pomáhali rodinám nebo jedincům, kteří v ní žijí.

Každá dospělá sestra v Pomocném sdružení má přiděleny sestry pověřené
pastýřskou službou, které jí pomáhají. Mladé ženy ve věku 14 až 18 let
pomáhají při této službě starším ženám, stejně jako mladí muži téhož věku
pomáhají starším mužům.

Více informací najdete na stránkách pastyrskasluzba.cirkevjezisekrista.org

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.