Téma

Patriarcha

Slovo patriarcha se v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů používá dvěma způsoby:

  1. Úřad v Melchisedechově kněžství, který s sebou nese určité zodpovědnosti. Úkolem patriarchy je udělovat členům Církve zvláštní patriarchální požehnání. Patriarchové obvykle slouží v této funkci až do konce života.
  2. Jiný výraz pro otce. Prvním patriarchou byl Adam, který byl zodpovědný za to, aby žehnal svému potomstvu a pomáhal jim žít spravedlivě.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.