Životopis vedoucího

Starší Patrick Kearon

Starší Patrick Kearon slouží od 1. srpna 2015 jako president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Staršímu Kearonovi byla 3. dubna 2010, v jeho 48 letech, vyjádřena podpora jako členovi Prvního kvora Sedmdesáti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V době tohoto povolání sloužil jako člen Třetího kvora Sedmdesáti v území Evropa. Sloužil jako zástupce výkonného ředitele Kněžského oddělení a Oddělení mediálních služeb. Od srpna 2012 do července 2015 sloužil jako první rádce v předsednictvu území Evropa.

Starší Kearon získal vzdělání na Středním východě a ve Velké Británii. Žil ve Velké Británii, v Saúdské Arábii a ve Spojených státech, kde také pracoval v různých oblastech, včetně zdravotní péče, potravinářského a automobilového průmyslu a vedl svou poradenskou společnost v oblasti komunikace. Co se týče jeho angažování ve společnosti a v obci, působil v představenstvech charit, ve škole, v podnikatelské agentuře a na vysoké škole.

Poté, co starší Kearon na Štědrý den roku 1987 vstoupil do Církve, sloužil v mnoha církevních povoláních, mimo jiné jako pomocný referent sboru, president Mladých mužů sboru, rádce biskupa, president odbočky, president kůlu a územní sedmdesátník.

Patrick Kearon se narodil 18. července 1961 v Carlisle v anglickém hrabství Cumberland. V roce 1991 se oženil s Jennifer Carole Hulmeovou. Jsou rodiči čtyř dětí, z nichž jedno zemřelo.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.