Tisková zpráva

Území Evropa získalo nové předsednictvo

Od 1. srpna 2015 slouží v území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nové předsednictvo. Presidentem území je Patrick Kearon, prvním rádcem Paul V. Johnson a druhým rádcem Timothy J. Dyches. Toto území je jednou z 15 mezinárodních geografických oblastí Církve.

Pod vedením Prvního předsednictvaKvora Dvanácti apoštolů poskytují územní předsednictva v rámci svého území duchovní a administrativní vedení a podporu vedoucím a členům Církve. Předsednictva jednotlivých území se vždy po několika letech obměňují a s těmito změnami proudí do daného úřadu pokaždé nové názory a obnovená energie.

Nový president, starší Patrick Kearon, žil ve Spojeném království, Saúdské Arábii a Spojených státech a pracoval v různých oblastech včetně zdravotnictví, potravinářství, dopravy a automobilového průmyslu. Než byl povolán generální autoritou Církve, vedl rovněž vlastní konzultantskou společnost zaměřenou na komunikaci. Ve věku 26 let, několik let poté, co se poprvé setkal se Svatými posledních dnů, se nechal pokřtít do Církve. O dva roky později se starší Kearon seznámil se svou manželkou, Carole Hulmeovou. Mají čtyři děti, z nichž jedno již zemřelo. Starší Dyches, který po dobu uplynulých třech let pracoval po boku staršího Kearona, vyjádřil přesvědčení, že má díky svým životním zkušenostem „osobní vztah k mladým lidem a k misionářům – a k jejich nesmírně důležitému cíli“.

Starší Paul V. Johnson, který slouží jako první rádce, studoval na Univerzitě Brighama Younga, kde nejprve získal titul v zoologii a pak v oblasti poradenství a řízení. Později získal na Utažské státní univerzitě doktorát v oboru didaktické technologie. Jako mladý muž sloužil na misii v Norské misii Oslo. Než byl v srpnu 2008 povolán jako pověřenec Církevního vzdělávacího systému, sloužil v předsednictvu území Chile. V souvislosti se svým novým povoláním v předsednictvu území Evropa starší Johnson uvedl: „Velmi se těším na příštích několik měsíců a let, kdy budu moci pracovat s úžasnými Svatými z území Evropa a poznávat je.“

Starší Timothy J. Dyches, druhý rádce, studoval na Univerzitě Brighama Younga a získal bakalářský titul v univerzitních studiích. Posléze vystudoval medicínu na lékařské fakultě Washingtonovy univerzity v St. Louis v Missouri, kde si rovněž dodělal specializaci. Krátce poté si založil soukromou ordinaci zaměřenou na ušní, nosní a krční chirurgii, kde působil až do roku 2008. V roce 2012 se stal vicepresidentem pro oblast rozvoje operačních technologií instituce Americká centra ambulantní chirurgie. V mládí sloužil jako misionář v misii Německo-jih a později byl povolán presidentem Oregonské misie Portland.

I když se složení předsednictva území Evropa změnilo, jeho všeobecné tužby a cíle týkající se území zůstávají stejné. „Byli jsme svědky stálého pokroku, zatímco jsme měli na paměti jasně definované cíle,“ řekl starší Dyches v souvislosti s uplynulými několika lety. President Kearon říká, že příštích několik měsíců se budou zaměřovat na to, aby navázali tam, kde předchozí předsednictvo skončilo, a ještě nabrali na rychlosti, místo aby začínali od nuly.

Jednou z hlavních priorit předsednictva zůstává povzbuzovat členy v Evropě k tomu, aby se řídili plánem území, který tvoří tři územní cíle. Zde jsou: 1) Přivést někoho z přátel tím, že budeme pěstovat ducha pospolitosti a postoj opravdového a vlídného přijetí směrem k lidem všech vyznání i lidem bez vyznání, 2) stát se soběstačnými jak po stránce duchovní, tak časné a 3) najít některého ze svých předků a vykonat za něj posvátné obřady v chrámu. V chrámech vykonávají Svatí posledních dnů nejvyšší svátosti víry ­ sami pro sebe i zástupně za své zemřelé předky.

„Život podle evangelia nám do života přináší ve velké míře pokoj a radost. Účelem našeho plánu je pomoci nám všem obdržet a uvědomit si požehnání, která se přirozeně dostavují, zatímco se snažíme dosáhnout těchto cílů,“ řekl president Kearon.

Starší José A. Teixeira, předchozí president území, sloužil v předsednictvu území téměř šest let a nyní se s manželkou přestěhoval do území Jižní Amerika-jih, kde bude sloužit jako druhý rádce. „Byli pro nás pro všechny velkým požehnáním a přínosem,“ řekl starší Dyches. President Kearon uvedl: „Ti, kteří pracovali se starším Teixeirou, se shodují na tom, že jeho bystrá mysl, analytické schopnosti a celkově neuvěřitelná víra z něj činí skvělého vedoucího.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.