Tisková zpráva

Pěvecký sbor a orchestr úspěšně dokončily své evropské turné, první po 20 letech

Vyprodanými koncerty a potleskem vestoje, kterým je odměnili nadšení diváci, úspěšně dokončily pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir a orchestr Orchestra at Temple Square své evropské turné, jež bylo prvním po téměř 20 letech. Sbor a orchestr vystoupily v Berlíně, Norimberku a Frankfurtu, ve Vídni, v Curychu, v Bruselu a v Rotterdamu. Na dobu 20 dní – od 27. června do 16. července 2016 – se členové sboru a orchestru, kteří jsou všichni dobrovolníci, vzdali letních prázdnin, opustili své blízké a vydali se na daleké cesty, aby se o svůj zpěv a o svou hudbu podělili s evropskými posluchači, kteří je vřele přijali.

Gabriele Sirtlová, ředitelka církevního Oddělení pro veřejné záležitosti v území Evropa, řekla: „Návštěva sboru Mormon Tabernacle Choir a orchestru Orchestra at Temple Square je pro členy v Evropě velkým požehnáním. Mohli tento pěvecký sbor vidět živě, a ne jen na videu nebo při satelitním přenosu během generální konference. Pociťovala jsem, že členové Církve i lidé jiného či žádného vyznání se během koncertů sjednotili v obdivu vůči členům sboru, jejich zpěvu, oddanosti a duchu. Mnozí vyjádřili, jak na ně koncert, a zvláště církevní duchovní písně hluboce zapůsobily.“

Takový názor vyjádřilo mnoho návštěvníků těchto koncertů, jako například historik náboženství Jean-François Mayer, který se zúčastnil koncertu v Curychu a poté na svůj blog napsal: „Členy sboru Mormon Tabernacle Choir nemotivuje jen samotná láska k hudbě, ale i jejich víra.“

Starší Patrick Kearon, nejvyšší představitel Církve v Evropě, říká, že toto porozumění víře má zásadní důležitost. „Tisíce lidí se přišly podívat na sbor a vyslechnout si orchestr – a byly nadšení. Pomáhá nám to vytvářet přátelské vztahy. Pomáhá nám to překonat mnoho dlouhodobých nedorozumění ohledně toho, kdo jsme, obměkčuje to srdce lidí a pro členy Církve to je povzbuzením.“

Členové sboru a orchestru také pociťují zodpovědnost vzdát hold hudbě mistrů, která je evropským dědictvím a která patří k základnímu repertoáru sboru.

Členka sboru Connie Ericksonová řekla: „Když zpíváme – když máme příležitost dělit se o hudbu a tvořit krásu –, přeji si, aby se naši posluchači cítili odměněni vynikající kvalitou a duchem našeho provedení. Chtěla bych jim poděkovat za dar jejich skladatelů, jejich hudebníků a za jejich lidové písně. Přála bych si, aby pociťovali naši upřímnou lásku k umění a aby viděli, že jejich dar se jim vrací i s úroky.“

Reportáž o turné (v angličtině):

 

Avšak nejradostnějším zážitkem pro členy sboru a orchestru je nejspíše to, že mohou zpívat o své víře v Boha a o své lásce k Němu.

Členka sboru Rebecca Cheneyová řekla: „Doufám, že posluchači mohli pociťovat naši lásku – nejen k hudbě, ale i k nim. Doufám, že jejich srdce se dotkl duch toho, co zpíváme. Na onom výjimečném pocitu, který při našich vystoupeních sjednocuje sbor a orchestr s diváky, je něco téměř magického. Doufám, že to pociťovali a že je to povzbudilo a že tento zážitek bude pro jejich život obohacením.“

„Někdy, během velmi zvláštních chvil při zpěvu ve sboru, pociťuji, že se dotýkáme samotných nebeských bran,“ řekla členka sboru Rebecca Farnsworthová. „Když se to stane, je to jednoduše slovy nepopsatelné a téměř nemohu zpívat a oči se mi zalévají slzami. Kůr se naplní výjimečným duchem a ztišením a vy jen doufáte, že i posluchači pociťují tuto přítomnost ‚jiného světa‘. Je to, jako by s vámi byli andělé.“

Sonja Sperling Poulterová, altistka původem z německého Frankfurtu, má pro lidi ve své zemi osobní poselství. „Ráda bych posluchačům řekla, že oněch více než 400 lidí, které vidí na pódiu, nepřijelo do Evropy obdivovat kulturu, kostely a krajinu; ale že to nejkrásnější, co vidí, jsou lidé, pro něž vystupují. Ráda bych posluchačům řekla, že každý na pódiu věří v dobro v lidech, že všichni věří, že existuje Bůh, který je zná a miluje, a že nikdy není příliš pozdě udělat změny, které nám přinesou štěstí.“

Koncertů v Berlíně, Vídni a Norimberku se zúčastnilo také mnoho členů Církve z České republiky a ze Slovenska. I jich se hluboce dotkla hudba a duch tohoto pěveckého sboru. Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu Církve v České republice, který se zúčastnil koncertu v Berlíně, zhodnotil koncert ve svém příspěvku na Facebooku: „Hledám slova, kterými bych adekvátně popsal včerejší zážitek z koncertu sboru Mormon Tabernacle Choir a Orchestru Chrámového náměstí, ale nenacházím je. Okamžiků, kdy mě hudba zcela přemohla duchovně i fyzicky, bylo mnoho. … Byl to naprosto ohromující a jedinečný zážitek. … Včera večer jsem byl v nebi.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.