Tisková zpráva

President Nelson, který celý život působí jako mírotvorce, je inspirací pro členy v Evropě

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celého světa se v sobotu 30. září a v neděli 1. října shromáždí, aby naslouchali poselstvím, která si pro ně připravil novodobý prorok a další vedoucí Církve. Tato inspirovaná poselství se zaměřují na Ježíše Krista a Jeho učení. Vedoucí Církve nám poskytují vedení, pokyny a rady a seznamují nás se svými osobními zkušenostmi a duchovními postřehy.

GC102023 01Download Photo

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve svém konferenčním proslovu z 1. dubna 2023 každého výslovně vyzývá, aby se stal mírotvorcem. Uvedl: „Spasitelovo poselství je jasné: Jeho praví učedníci rozvíjejí, pozvedají, povzbuzují, přesvědčují a inspirují – bez ohledu na složitost situace. Praví učedníci Ježíše Krista jsou mírotvorci.“

President Nelson oslavil 9. září 2023 své 99. narozeniny. Byl to mezinárodně uznávaný chirurg a výzkumný pracovník v oblasti medicíny, je dlouholetým vedoucím Církve, a zejména je to oddaný a milující manžel a otec. Během svého života navštívil přes 130 zemí, plnil různé úlohy a získával cenné zkušenosti díky setkáním s lidmi mnoha různých náboženských vyznání a z rozmanitých prostředí z celého světa. Je to mírotvorce.

Jeho příklad a učení povzbuzují druhé k tomu, aby byli laskaví a usilovali o to, aby byli ve svém každodenním jednání s druhými mírotvorci.

Členové z Evropy na základě zmíněné výzvy presidenta Nelsona pilně usilují o to, aby jeho poselství uplatňovali v četných aspektech svého života.

Jeden z členů, Oliver Bassler ze švýcarského Weinfeldenu, se podělil o svou zkušenost, kterou získal, když se rozhodl být mírotvorcem, zatímco pomáhal svému příteli. Řekl: „Jeden z mých kolegů si založil vlastní firmu. Nicméně se mu zatím v podnikání příliš nedaří, což se dalo očekávat. Namísto toho, abych to s ním řešil a kritizoval ho způsobem, jako kdybych spolkl všechnu moudrost světa, povzbuzoval jsem ho k tomu, aby se za svůj profesní úspěch modlil a aby ve své práci dopřál místa Ježíši Kristu. Kolega si mou radu vzal k srdci a od té doby se mu daří lépe.“

Poselství presidenta Nelsona, zaměřené na Ježíše Krista, se soustřeďuje nejen na to, jak se máme ve svém životě stát mírotvorci, ale také na to, jak můžeme v těžkých chvílích čerpat sílu z Kristova příkladu.

„Od oné generální konference pociťuji silnou touhu řídit se výzvou proroka Nelsona, abych byla mírotvorcem. Někdy se mi to daří, a někdy ne. V takových chvílích jsem vděčná za dar pokání a za příležitost snažit se znovu a znovu. A mám radost i z malých úspěchů, když se mi podaří uklidnit situaci v práci nebo doma. Zdrojem síly je pro mě Ježíš Kristus, který je mým přítelem,“ uvedla Marcela Pálková z Uherského Hradiště v České republice.

Taková poselství vedoucích Církve jsou v našem matoucím a proměnlivém světě dvakrát do roka zdrojem pokoje, naděje a poučení. Všichni, kteří hledají vedení, odpovědi na osobní otázky nebo útěchu ve svých zkouškách, jsou zváni, aby přišli a naslouchali slovům žijícího proroka a dalších vedoucích Církve.

Jak sledovat

Generální konference bude sestávat z pěti zasedání, která se budou vysílat po celém světě. Podrobnosti o časech sledování lze získat zde.

Všechna zasedání budou přenášena živě ve více než 70 jazycích na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Tato zasedání budou rovněž dostupná v Knihovně evangelia, na kanále Latter-day Saints Channel a prostřednictvím rozhlasového, televizního a satelitního vysílání a dalších digitálních kanálů.

Konferenci je možné sledovat on-line nebo proslovy si lze přečíst kdykoli na stránkách churchofjesuschrist.org.

Více informací o tom, jak sledovat generální konferenci, je uvedeno na stránkách https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.