Tisková zpráva

President Nelson pronesl proslov na celostátní konferenci Národní asociace etnických menšin NAACP

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů připomněl těm, kteří se shromáždili na 110. výroční celostátní konferenci Národní asociace etnických menšin (NAACP), která se konala v neděli 21. července 2019 v americkém Detroitu, že rozdíly nemusí podkopávat lidskost, kterou společnost sdílí.

„Všichni jsme navzájem spojeni a máme Bohem danou zodpovědnost pomáhat lidem kolem sebe vést lepší život,“ uvedl president Russell M. Nelson během svého devítiminutového večerního proslovu. „K tomu, abychom měli jeden druhého rádi, není zapotřebí, abychom byli stejní či abychom stejně vypadali. K tomu, abychom měli jeden druhého rádi, není dokonce ani zapotřebí, abychom zastávali stejné názory. Máme-li nějakou naději, že znovu získáme dobrou vůli a lidskost, po nichž toužíme, je třeba, aby tento proces započal u každého z nás, u jednoho po druhém.“ Přečtěte si úplný přepis proslovu presidenta Nelsona.

Všichni jsme navzájem spojeni a máme Bohem danou zodpovědnost pomáhat lidem kolem sebe vést lepší život. – President Nelson

 

První předsednictvo v uplynulém roce a půl vnímalo své partnerství s asociací NAACP jako velkou prioritu. Obě skupiny se několikrát setkaly, aby se věnovaly společným cílům v oblasti vzdělávání v Chicagu a v San Franciscu a projektům na podporu zaměstnanosti v Houstonu a v Charlotte. Uzpůsobily materiály a programy církevních služeb pro podporu soběstačnosti tak, aby v rámci zmíněných projektů přinášely co nejlepší výsledky. Obě organizace se rovněž loni v květnu sešly na náměstí Temple Square, aby vybídly všechny lidi, organizace a vlády k vzájemné spolupráci za účelem dosažení větší uctivosti a harmonických vztahů mezi lidmi různých ras. Loni v červenci promluvil starší Jack N. Gerard ze Sedmdesáti na 109. výroční konferenci asociace NAACP, která se konala v texaském San Antoniu.

„Modlím [se], abychom se mohli navzájem čím dál častěji nazývat drahými přáteli,“ řekl v neděli na závěr president Nelson. „Kéž kráčíme kupředu a snažíme se přitom ze všech sil ztělesňovat ona dvě veliká přikázání – milovat Boha a milovat každé z Jeho dětí. Kéž se ruku v ruce společnými silami snažíme pozvedat své bratry a sestry všude a každým způsobem, jakým to lze činit. Tento svět už nikdy nebude stejný.“

Počátkem roku Církev ocenila závazek asociace NAACP zasazovat se o rovnost a spravedlnost ve společnosti.

„Je mi ctí, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů stojí v jednotě po boku Národní asociace etnických menšin, aby se zasazovala o rovnost a spravedlnost pro všechny,“ řekl president a výkonný ředitel NAACP Derrick Johnson. „Je zapotřebí rozpoznat a přijmout důležitost budování přátelských vztahů s těmi, kteří se v této zemi snaží pozvedat občanské uvědomění – a Církev se právě k tomu zavazuje.“

Církev kromě sledování společných cílů s asociací NAACP usiluje o posilování jednotlivců a rodin afroamerického původu prostřednictvím genealogie. Církev pomáhá Afroameričanům vysledovat jejich kořeny tak daleko do minulosti, jak je to jen možné. V únoru Církev věnovala dva miliony dolarů Mezinárodnímu afroamerickému muzeu (IAAM), které má být v roce 2021 otevřeno na místě bývalého přístaviště Gadsden’s Wharf v Charlestonu v Jižní Karolíně. V prosinci 2016 Církev věnovala Smithsonově národnímu muzeu afroamerické historie a kultury ve Washingtonu, D.C., rejstříkem opatřenou databázi historických záznamů úřadu Freedmen’s Bureau [Úřadu pro uprchlíky, osvobozence a opuštěnou půdu]. Tato databáze obsahuje genealogické údaje o Afroameričanech osvobozených po americké občanské válce.

Prorok od okamžiku, kdy se v roce 2018 stal presidentem Církve, dává slovy i skutky jasně najevo svou touhu stát se stavitelem mostů mezi všemi lidmi, národy, náboženskými vyznáními, kulturami a společnostmi.

„Pouze díky porozumění pravému otcovství Boha můžeme plně ocenit pravé bratrství mužů a pravé sesterství žen,“ uvedl president Nelson v roce 2018 během oslav různorodosti a jednoty v Církvi. „Toto porozumění nás vede k zanícené touze stavět mosty spolupráce místo zdí, které by nás rozdělovaly.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.