Tisková zpráva

Péče o potřebné – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnuje čas a peníze humanitární práci

Charitativní organizace LDS Charities od svého založení v 80. letech minulého století věnovala miliony eur ve formě příspěvků a dobrovolnické práce na péči o potřebné po celém světě bez ohledu na to, jaké jsou rasy, náboženství či národnosti.

V roce 1985 se svět dozvěděl o strašlivém hladomoru v Etiopii, jenž zabil stovky tisíc lidí. Spencer W. Kimball, tehdejší president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vyzval členy Církve, aby se postili po dobu 24 hodin a darovali finanční prostředky, které by jinak využili k nákupu pokrmů, jichž se kvůli půstu vzdají, na pomoc této hladomorem zasažené zemi. Členové po celém světě výzvu přijali a darovali přes 11 milionů dolarů. Od té doby společně s dalšími štědrými lidmi nadále finančně přispívají.

Úsilí Církve Ježíše Krista v oblasti humanitární péče nabylo oficiální podoby ve chvíli, kdy byla založena charitativní organizace LDS Charities. Ta jakožto jedinečná nezisková organizace pod záštitou Církve vydává 100 procent všech příspěvků přímo na humanitární práci ve 189 zemích. Organizace LDS Charities je zde proto, aby zmírňovala utrpení, podporovala soběstačnost a poskytovala příležitosti ke službě. Kristus učil: „Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40, Bible kralická.) Církev Ježíše Krista pevně věří, že v souladu s Kristovými pokyny nese zodpovědnost za péči o všechny potřebné.

Díky spolupráci s mezinárodními, národními a místními organizacemi a partnery je organizace LDS Charities schopna sloužit podle potřeby a jednat v nouzových situacích a během přírodních katastrof.

Odkazy:

Humanitární pomoc v roce 2018

Příběh vzniku organizace LDS Charities: https://www.ldscharities.org/videos

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.