Tisková zpráva

President Nelson vybízí k tomu, abychom se dělili o poselství Znovuzřízení evangelia

V roce 2020 si připomínáme 200. výročí Prvního vidění

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vybízí Svaté posledních dnů, aby se v roce 2020 dělili s druhými o evangelium Ježíše Krista. V novém roce si připomínáme dvousté výročí Prvního vidění

Prorok na Nový rok zveřejnil na svém účtu na Facebooku, Twitteru a Instagramu následující poselství. 

„Když jsem promlouval na loňské říjnové generální konferenci, stanovil jsem, že v roce 2020 oslavíme 200. výročí toho, že se Josephu Smithovi ve vidění zjevil Bůh Otec a Jeho Milovaný Syn Ježíš Kristus. Touto jedinečnou událostí v historii lidstva započalo Znovuzřízení Pánova evangelia – postupného procesu Znovuzřízení, který probíhá i v dnešní době. Jsme nesmírně požehnáni tím, že můžeme žít ve světle tohoto vidění. Toto vidění bylo zdrojem nových poznatků o povaze Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista.

Bůh miluje všechny své děti a pro každého z nás má určitou vizi. Stejně jako naslouchal Josephově modlitbě v roce 1820, naslouchá i vám a přeje si s vámi hovořit prostřednictvím Ducha. Nebeský Otec vás potřebuje. I my vás potřebujeme. Letošní rok bude důležitý. Vybízíme vás, abyste se stali klíčovou součástí šíření poselství o probíhajícím procesu znovuzřízení Spasitelova evangelia. Brzy vám ohledně toho sdělíme více, ale můžete začít již dnes tím, že budete jednat v souladu s výzvami, které jsem vám předložil na poslední generální konferenci, abyste se ponořili do vítězoslavného světla Znovuzřízení.

Vybízíme vás, abyste se stali klíčovou součástí šíření poselství o probíhajícím procesu znovuzřízení Spasitelova evangelia. Jak na to? Svou přípravu byste mohli zahájit tím, že si znovu přečtete záznam Josepha Smitha o Prvním vidění, jak je uveden v Drahocenné perle. Nebo přemítejte o důležitých otázkách, jako například: „Jak by se můj život změnil, kdybych z ničeho nic přišel o znalosti, které jsem získal z Knihy Mormonovy?“ nebo: „Jaký vliv mají události, které následovaly po Prvním vidění, na mě a na mé blízké?“

Vyberte si vlastní otázky. Vytvořte si vlastní plán. Jednejte na základě těchto výzev, abyste se připravili na šíření důležitých poselství o probíhajícím procesu Znovuzřízení. Když se budete v rámci tohoto úsilí zaměřovat na Ježíše Krista, Bůh vás připraví na to, abyste mohli obdržet další světlo. Právě díky vaší osobní přípravě bude pro vás dubnová generální konference nejen památná, ale i nezapomenutelná. Nyní nastal čas jednat. Toto je stěžejní bod v historii Církve a vy hrajete nepostradatelnou úlohu.

Svědčím o tom, že Ježíš Kristus žije. V nynější době vede tuto Církev. Bůh v nás – v každého z nás – vkládá důvěru ohledně toho, že se zhostíme důležité úlohy v procesu Znovuzřízení Jeho evangelia.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.