Tisková zpráva

Proběhlo zasvěcení chrámu Praia na Kapverdách

První chrám v této ostrovní zemi je 173. chrámem Církve, který je v provozu.

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zasvětil v neděli 19. června 2022 chrám Praia na Kapverdách. Chrám v hlavním městě Praia na ostrově Santiago je prvním chrámem v této zemi a 173. chrámem na světě.

Starší Andersen před zasvěcením provedl symbolický obřad položení úhelného kamene, který značí, že výstavba je dokončena a nový chrám je připraven, aby byl zasvěcen. Za úhelným kamenem je uložena historická dokumentace, předměty a svědectví kapverdských členů Církve.

Staršího Andersena z Kvora Dvanácti apoštolů doprovodili starší Rubén V. Alliaud, druhý rádce v předsednictvu území Evropa-střed, starší Kevin R. Duncan, výkonný ředitel Chrámového oddělení, a starší Roseveltt de Pina Teixeira, územní sedmdesátník. Také je doprovodily jejich manželky.

Plán vybudovat chrám v Praii oznámil president Russell M. Nelson 7. října 2018. Obřad slavnostního výkopu se konal 4. května 2019.

Vnějšek chrámu je teplé barvy a zdobí jej drobné ornamentální obrazce v portugalském vápenci. Je to samostatně stojící budova s jednoduchými rysy, které ladí s většinou tradičních náboženských budov na Kapverdách.

Mladí lidé Církve se shromáždili 18. června 2022 před zasvěcením chrámu, aby se spolu s církevními vedoucími zúčastnili zasvěcujícího shromáždění, které se konalo ve sborovém domě sousedícím s chrámem.

Během tří týdnů otevřených dveří chrám navštívilo a jeho prohlídky se zúčastnilo více než deset tisíc lidí, včetně náboženských představitelů, zástupců místní správy a obyvatel žijících v blízkosti chrámu, ale také členů Církve. Mezi významnými osobnostmi, které chrám navštívily, byli prezident Kapverdské republiky José Maria Neves a předseda vlády Ulisses de Correia e Silva.

V současné době žije na Kapverdách více než 16 000 členů Církve ve 41 jednotkách a mnozí z nich jsou Svatými posledních dnů druhé nebo třetí generace. První misionáři přijeli na Kapverdy v roce 1989.

Chrámy Svatých posledních dnů se liší od sborových domů a kaplí, kde se členové scházejí v neděli na bohoslužbách. Chrámy jsou považovány za „domy Páně“, kde se nauky Ježíše Krista utvrzují prostřednictvím manželství, křtu a dalších obřadů, které spojují rodiny na věčnost. Uvnitř chrámů se členové učí více o smyslu života a uzavírají smlouvy, při kterých slibují, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.