Tisková zpráva

Proč se náš Zpravodajský portál stále nazývá zpravy-mormon?

Když president Russell M. Nelson oznamoval, že je zapotřebí, aby byla Církev správně nazývána svým celým jménem, tedy Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na závěr vysvětlil: „Další informace o této důležité záležitosti budou zveřejněny v příštích několika měsících.“ Po necelých dvou měsících si pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir změnil název na Tabernacle Choir at Temple Square.

Aktualizace dalších církevních internetových stránek a materiálů proběhne v následujících týdnech a měsících. President Nelson a další vedoucí Církve jsou si vědomi toho, že takto významná změna vyžaduje pečlivé zvažování, koordinaci a plánování. Zpravodajský portál zpravy-mormon.cz se stejně jako další církevní kanály při zavádění a načasování změn řídí pokyny vedení Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.