Oficiální prohlášení

Vyjádření podpory v souvislosti s útokem v synagoze Tree of Life v americkém Pittsburghu

Vyjadřujeme nejhlubší zármutek a solidaritu s našimi židovskými přáteli na celém světě po ohavném násilném činu spáchaném proti shromážděným v židovské synagoze Tree of Life [Strom života] v americkém Pittsburghu. Ustavičně se modlíme o to, aby Bůh uzdravil a ochraňoval ty, kteří jsou takovýmito tragickými skutky jakkoli zasaženi. Kdykoli je narušeno bezpečí a náboženská svoboda našich židovských bratrů a sester, trpíme všichni. Domy uctívání mají být bezpečným a nedotknutelným místem, kde se lidé všech vyznání mohou shromažďovat v posvátném společenství a rozmlouvat s Bohem.

Odsuzujeme prostředí nenávistné rétoriky, které se v poslední době značně rozšiřuje. Antisemitismus nemá v naší společnosti žádné místo. Je zodpovědností všech lidí dobré vůle, ať jsou kdekoli, jasně tento postoj vyjadřovat a vzájemně se stavět za právo všech lidí uctívat Boha a žít v míru a pokoji.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.