Oficiální prohlášení

Prohlášení Prvního předsednictva ohledně ozbrojeného konfliktu

Církevní vedoucí prosí o to, aby „mezi národy a v srdci každého z nás převládl mír a pokoj“.

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo toto prohlášení:

„Jsme zdrceni a hluboce znepokojeni zuřivým ozbrojeným konfliktem, který právě probíhá. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má členy ve všech dotčených oblastech i po celém světě. V mysli a v srdci jsme s nimi, stejně jako se všemi našimi bratry a sestrami.

Nadále se modlíme za mír a pokoj. Víme, že trvalý mír a pokoj lze nalézt prostřednictvím Ježíše Krista. On dokáže uklidnit a utišit naši duši i uprostřed hrozivých konfliktů. Učil nás, abychom milovali Boha a své bližní.

Modlíme se o to, aby tento ozbrojený konflikt rychle skončil, aby spory byly urovnány pokojně a aby mezi národy a v srdci každého z nás převládl mír a pokoj. Naléháme na světové vůdce, aby o takovéto řešení a o mír usilovali.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.