Tisková zpráva

Prohlášení vedoucích Církve v České republice k aktuálnímu dění ve světě

Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině. Ve svém dopise, který bude čten kongregacím na zítřejších nedělních bohoslužbách Církve, se připojuje k prohlášení Prvního předsednictva Církve a vyzývá členy, aby svým chováním, slovy i myšlenkami podporovali mír, lásku a úctu ke všem Božím dětem. 
Drahé sestry a drazí bratři,
Jako předsednictvo kůlu se  připojujeme k prohlášení Prvního předsednictva a modlíme se za naše bratry
a sestry v dotčených oblastech. Zároveň vyzýváme všechny členy a přátele Církve v našem
kůlu, aby své osobní modlitby a půsty zasvětili tomu, aby mohlo převládnout mírové řešení
vzniklé situace. Společně se za toto budeme postit a modlit i nadcházející postní neděli 6.3.
Vážíme si toho, že se ptáte, zda bude nějak z naší strany organizována pomoc pro postižené
válkou. Církev již zajišťuje okamžitou pomoc skrze své pracovníky humanitárních organizací
v konkrétních místech potřeby a velmi vděčni jsme také za všechny naše členy, kteří neotálejí
a dle svých schopností a okolností již teď nezištně pomáhají. Aktivní pomoc budeme jako kůl
poskytovat i organizovaně – především v podobě humanitární pomoci uprchlíkům, kteří do
naší země přijdou. V příštích dnech rozešleme e-mailem dotazník, kterým budeme zjišťovat,
kolik našich členů a přátel je schopno a ochotno poskytnout těmto uprchlíkům ubytování či
jakoukoli jinou konkrétní pomoc. Podle toho budeme poté moci efektivněji koordinovat
cílenou pomoc.
Každý také může přispět na pomoc i finančně. V kůlu nebudeme pořádat žádnou konkrétní
finanční sbírku, ale budeme podle potřeby čerpat prostředky z centrálního Humanitárního
fondu Církve, jenž je plně k dispozici pro organizovanou pomoc, kterou budeme poskytovat
jak my v naší zemi, tak i církevní vedoucí přímo v zasažených oblastech. Proto prosíme
všechny ty, kteří si přejí pomoci prostřednictvím Církve finančně, aby tak učinili
prostřednictvím štědrého příspěvku do Humanitárního fondu Církve, a to stejným způsobem,
jakým platíte desátky a další oběti – pouze na poukázce (nebo u poznámky pro příjemce)
specifikujte „Humanitární fond“.
Sestry a bratři, drazí přátelé, president Russell M. Nelson na poslední generální konferenci
řekl: „Nikdy v dějinách světa nebylo období, kdy by znalost našeho Spasitele byla pro každou
lidskou duši osobně důležitější a závažnější. Představte si, jak rychle by se vyřešily ničivé
konflikty po celém světě – i ty v našem osobním životě – kdybychom se všichni rozhodli
následovat Ježíše Krista a dbát Jeho učení.“
Zvláště v těchto dnech jsme vděční za usmiřující oběť Ježíše Krista a za naději, kterou nám
přináší do našeho života. Kéž svým chováním, slovy i myšlenkami podporujeme mír, lásku
a úctu ke všem Božím dětem. Kéž nás tyto křesťanské ctnosti vedou k víře, naději a jednotě,
díky nimž budeme společně vždy vítězi v jakémkoli konfliktu, kterému můžeme čelit.
S láskou a modlitbami
Martin Pilka
Michal Hanzal
Roman Čadeni
Vaše předsednictvo kůlu

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.