Tisková zpráva

Prorok zveřejňuje poselství o uzdravující moci vděčnosti

Vedoucí celosvětové církve pronáší modlitbu vděčnosti a vybízí lidi z celého světa, aby pomohli uzdravit naše narušené vztahy a roztříštěnou společnost tím, že udělají dvě důležité věci.

Russell M. Nelson, vedoucí představitel celosvětového náboženství a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, přichází s novým poselstvím naděje, uzdravení a jednoty, jež nám má pomoci pozvednout se z hlubin pandemie covidu-19 a vymýtit další neduhy, jako je například nenávist a neuctivost.

Prorok pronesl modlitbu vděčnosti za svět a za každého člověka, který na něm žije. Rovněž všechny po celém světě vybídl, aby pomohli uzdravit naše narušené vztahy a roztříštěnou společnost tím, že udělají dvě důležité věci:

  1. Na sedm dní promění sociální sítě ve svůj deník vděčnosti
  2. Pronesou děkovnou modlitbu
        

Stáhnout toto video

Prorok (někdejší průkopník v oblasti kardiovaskulární a hrudní chirurgie) vyjádřil osobní vděčnost za vědce a výzkumníky, kteří pracují na vakcíně na covid-19, a připomněl, že „žádný lék ani operace nedokáže napravit ony mnohé duchovní potíže a neduhy,“ kterým jako celosvětové společenství čelíme společně. K těmto neduhům se řadí nectnosti, jako je nenávist, nepokoj, rasově motivované násilí, nepoctivost a neúcta. „Existuje však řešení – které se může zdát překvapivé, protože jde přímo proti naší přirozené intuici,“ říká president Nelson. „Přesto byly jeho účinky potvrzeny vědci i věřícími muži a ženami. Mám na mysli uzdravující moc vděčnosti.“

Navštivte stránky dekujte.cirkevjezisekrista.org, kde si prorokovo poselství můžete přečíst nebo ho můžete zhlédnout v podobě videa ve 31 jazycích. Můžete si tam rovněž přečíst osobní příběh presidenta Nelsona ohledně toho, kdy a jak obdržel inspiraci k tomu, aby pronesl tuto modlitbu vděčnosti za celý svět.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.