Tisková zpráva

Podzimní konferenci kůlu nahradí zasvěcující shromáždění

Letošní podzimní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 neuskuteční. Nahradí ji kůlové zasvěcující shromáždění, které se bude přenášet přes internet již během nadcházejícího víkendu 21.–22. listopadu 2020. Mottem tohoto zasvěcujícího shromáždění jsou tato slova náboženské písně: „Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál, s radostí, s odvahou.“

Každý kůl pořádá v průběhu roku dvě konference kůlu, zpravidla jarní a podzimní. Kůlové konference jsou stanovovány presidentem Kvora Dvanácti apoštolů. Ve většině částí světa předsedá jedné konferenci sedmdesátník – územní autorita nebo generální autorita a druhé president kůlu. Hlavním účelem kůlové konference je posilnit víru a svědectví členů. Na jedné z konferencí se každý rok také vyjadřuje podpora generálním, územním a kůlovým autoritám a úředníkům. Pokud je to nezbytné, konference kůlu je možné přenášet do dalších částí kůlu.

Jelikož president M. Russell Ballard, úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů, letos s ohledem na pandemii covidu-19 nestanovil náhradní termín pro podzimní konferenci kůlu Praha, kůlová konference se již letos neuskuteční. Předsednictvo kůlu však myslí na blaho členů kůlu a touží posilnit jejích víru a svědectví, a proto se pod vedením předsednictva území Evropa rozhodlo zorganizovat kůlové zasvěcující shromáždění, které bude přenášeno přes internet. Shromáždění bude provázet motto „Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál, s radostí, s odvahou“. V mnohých ohledech se bude kůlové zasvěcující shromáždění podobat kůlové konferenci, ale nebude obsahovat všechny její formální prvky. Na rozdíl od kůlové konference například neproběhne vyjádření podpory generálním, územním a kůlovým autoritám, úředníkům a úřednicím. Budou zde ovšem vyřízeny záležitosti kůlu – organizační změny v podobě uvolnění stávajících či povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu. Jako obvykle v sobotu proběhne školení vedoucích kněžství a organizací a následně večerní zasedání (tentokrát pro všechny členy Církve včetně mládeže). V neděli proběhne hlavní všeobecné zasedání určené pro všechny členy, rodiny, misionáře a přátele Církve. Součástí zasedání budou také hudební vystoupení. Shromáždění bude přenášeno přes internet do domovů členů a přátel Církve. S výjimkou školení vedoucích, které se uskuteční živě formou videokonference, budou všechny proslovy a vystoupení předtočené.

I když jsou obvykle kůlová shromáždění určena pro členy a přátele z geografické oblasti kůlu, k výjimečnosti tohoto kůlového zasvěcujícího shromáždění přispívá také rozšíření oblasti pozvaných i na Slovensko. Věřící se tak mohou těšit na rozmanitost řečníků i hostů. Celý program shromáždění naleznete zde.

Kůl je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi. Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.) Každý kůl se skládá z několika menších kongregací, které se nazývají sbory nebo odbočky.

O tom, jak se na zasvěcující shromáždění možno osobně připravit, si můžete přečíst zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.