Tisková zpráva

První předsednictvo oznamuje pověření územních vedoucích pro rok 2024

Změny vstoupí v platnost 1. srpna

Předsednictva Sedmdesáti a vstoupí v platnost 1. srpna 2024.

Stáhněte si PDF soubor s pověřeními územních vedoucích. (Pouze v angličtině)


První předsednictvo a Kvorum Dvanácti předsedají všem záležitostem Církve. Členové předsednictev území jsou sedmdesátníci – generální autority nebo územní sedmdesátníci. Předsednictva území tvoří president a dva rádci, kteří společně působí v územní kanceláři daného přiděleného území.

Církev Ježíše Krista je rozdělena do 23 území – šest z nich se nachází na území Spojených států a Kanady a dalších 17 území se nachází mimo tyto dvě země.

Území byla poprvé založena v roce 1984 za účelem řízení práce v jednotlivých zeměpisných oblastech celosvětové Církve. Předsednictva všech území ve Spojených státech a v Kanadě sídlí v církevním ústředí v utažském Salt Lake City. Z ústředí je rovněž spravováno církevní území Blízký východ/Afrika-sever.

„Sedmdesát má jednati ve jménu Páně pod vedením Dvanácti… při budování církve a usměrňování veškerých záležitostí jejích ve všech národech.“ (Viz Nauka a smlouvy 107:34.)

Předsednictvo Sedmdesáti

Předsednictvo Sedmdesáti pro období 2024/2025, zleva doprava: Starší Carl B. Cook, starší José A. Teixeira, starší S. Mark Palmer, starší Marcus B. Nash, starší Michael T. Ringwood, starší Arnulfo Valenzuela a starší Edward Dube.

Předsednictvo Sedmdesáti je skupina sedmi sedmdesátníků   generálních autorit povolaných Prvním předsednictvem, aby předsedali všem členům Sedmdesáti.
Předsednictvo Sedmdesáti je skupina sedmi sedmdesátníků - generálních autorit povolaných Prvním předsednictvem, aby předsedali všem členům Sedmdesáti.
Předsednictvo Sedmdesáti je skupina sedmi sedmdesátníků - generálních autorit povolaných Prvním předsednictvem, aby předsedali všem členům Sedmdesáti.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Předsednictva území

EVROPA-STŘED

Předsednictvo území Evropa-střed pro období 2024/2025, zleva doprava: Starší Jack N. Gerard, první rádce; starší Rubén V. Alliaud, president; a starší James W. McConkie III., druhý rádce.

Území Evropa střed podporuje úsilí Církve ve 37 zemích.
Území Evropa-střed podporuje úsilí Církve ve 37 zemích.
Území Evropa-střed podporuje úsilí Církve ve 37 zemích.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

EVROPA-SEVER

Předsednictvo území Evropa-sever pro období 2024/2025, zleva doprava: Starší Marcos A. Aidukaitis, první rádce; starší Scott D. Whiting, president; a starší Alan T. Phillips, druhý rádce.

Na Ukrajinu a Moldavsko v současné době dohlíží starší Kyrylo Pokhylko, územní sedmdesátník, v roli asistenta předsednictva území Evropa-sever.

Území Evropa sever podporuje úsilí Církve ve 25 zemích.
Území Evropa-sever podporuje úsilí Církve ve 25 zemích.
Území Evropa-sever podporuje úsilí Církve ve 25 zemích.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

EURASIE

Předsednictvo území Eurasie pro období 2024/2025, zleva doprava: Starší Nikolai Ustyuzahaninov, první rádce; starší Alexey V. Samaykin, president; a starší Aleksandr A. Drachyov, druhý rádce. Všichni jsou územními sedmdesátníky.

Území Eurasie podporuje úsilí Církve v 6 zemích.
Území Eurasie podporuje úsilí Církve v 6 zemích.
Území Eurasie podporuje úsilí Církve v 6 zemích.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.