Tisková zpráva

První předsednictvo zveřejnilo prohlášení ohledně uprchlíků

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo v reakci na nedávné dotazy ze strany médií toto prohlášení ohledně uprchlíků:

Jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsme hluboce oddáni životu v souladu se dvěma velikými přikázáními – milovat Boha a milovat svého bližního. Pomáhání všem Božím dětem, bez ohledu na to, kde na světě žijí, nám přináší nesmírnou radost.

Proto s velkým znepokojením a soucitem sledujeme tíživou situaci více než 70 milionů lidí po celém světě, kteří prchají ze svého domova, aby unikli násilí, válce či náboženskému pronásledování.

Povzbuzujeme členy a příznivce Církve k vhodné odezvě v mezích zákona a k pomoci při vytváření prostředí, které bude charakterizovat atmosféra vlídného přijetí, prostřednictvím toho, že věnují svůj čas, talenty a přátelství jednotlivcům a rodinám, kteří se začleňují do naší společnosti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.