Téma

Sociální péče a soběstačnost

Účelem programu sociální péče Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je pečovat o potřebné a zároveň učit zásadám, díky nimž se mohou potřební stát soběstačnými a znovu nabýt patřičnou sebeúctu. Program rovněž poskytuje všem dalším členům Církve příležitosti ke službě – mohou naplňovat přikázání dané Ježíšem Kristem a sytit hladové, dávat pít žíznivým, poskytovat přístřeší cizincům, šatit nahé a navštěvovat nemocné.

Krátce po zorganizování Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v roce 1830 založili její vedoucí tzv. biskupovy zásobárny – místa, kde bylo shromažďováno obilí a další zboží, které z vlastní vůle darovali členové Církve, a tyto komodity byly poté rozdávány potřebným. V dubnu 1936 Církev formálně založila program sociální péče, aby pomohla členům Církve trpícím ničivými následky Velké hospodářské krize. Dnes je tento program zaveden ve všech koutech světa a pomáhá lidem všech vyznání.

 
  • Program sociální péče je financován z dobrovolných příspěvků členů Církve. Jednu neděli v měsíci se členové Církve vzdávají dvou jídel a peníze, které by za tato jídla jinak utratili, věnují Církvi.
  • Potřebné vyhledává a určuje vedoucí místní kongregace (biskup) s pomocí presidentky Pomocného sdružení, což je žena z kongregace, která slouží jako vedoucí ženské organizace. Kongregace mívají maximálně několik set členů, tak aby místní vedoucí znali své členy.
  • V některých oblastech s vysokou koncentrací členů Církve mohou hrát velkou roli také střediska či zařízení sociální péče. Největší koncentrace těchto zařízení se nachází na Náměstí sociální péče nedaleko církevního ústředí v Salt Lake City v Utahu. K zařízením na tomto náměstí patří konzervárna, továrna na zpracování mléka, biskupova zásobárna, obchod s použitým zbožím, středisko pro nezaměstnané a také sila, v nichž se skladuje pšenice a další obilniny.
  • Biskupovy zásobárny jsou často přirovnávány k supermarketům bez pokladen. Potřebným, kteří si to nemohou dovolit a kteří přinesou písemný poukaz podepsaný jejich místním biskupem, jsou zde poskytnuty potraviny a prostředky do domácnosti. Příjemci tohoto zboží získávají příležitost odpracovat si to, co obdrželi, do té míry, do jaké jsou toho schopni. Po celém světě se nachází 129 biskupových zásobáren.
  • Střediska pro podporu zaměstnanosti jsou místem, kde mohou lidé získat profesní dovednosti, naučit se, jak vylepšit svůj životopis, a najít pracovní příležitosti. Na celém světě je 259 takových středisek.
  • Deseret Industries je nezisková organizace, která slouží jako školicí středisko pro podporu zaměstnanosti a zároveň provozuje obchody s použitým zbožím. Obchody s použitým zbožím jsou otevřeny pro veřejnost.
  • LDS Family Services [Rodinné služby svatých posledních dnů] je soukromá nezisková organizace, který poskytuje poradenství, pomoc při adopci, podpůrné skupiny při odvykání závislostí a zdroje pro překonání sociálních, duševních a duchovních problémů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.