Téma

Rodinné služby Svatých posledních dnů

Rodinné služby Svatých posledních dnů jsou soukromou neziskovou organizací založenou Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů s cílem posilovat jednotlivce a rodiny. Poskytují tyto služby:

  • Osobní, manželské a rodinné poradenství.
  • Služby pro nesezdané rodiče, včetně poradenství, zdravotnické a vzdělávací pomoci a pomoci při adopci, je-li o ně požádáno.
  • Pomoc při adopci.
  • Program pro odvykání závislosti. Tento program spočívá ve 12 krocích, které pomáhají vyrovnat se se závislostí na nějaké látce (jako jsou alkohol, tabák, drogy, káva a čaj), s hraním hazardních her, pornografií, nevhodným sexuálním chováním, kodependencí (spoluzávislostí) a s poruchami příjmu potravy.
  • Konzultace s církevními vedoucími. Rodinné služby nabízejí pomoc církevním vedoucím při jejich práci se členy jejich kongregace, kteří mají nějaké vážné sociální nebo emocionální problémy.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.