Tisková zpráva

Starší a sestra Gongovi promluví během dne Family Discovery Day

Vysílání proběhne v sobotu 4. března 2023

Starší Gerrit W. Gong z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a sestra Susan Gongová budou hlavními řečníky na Family Discovery Day během závěrečného dne konference RootsTech, celosvětového setkání na téma rodinné historie, které se koná virtuálně i s prezenční účastí ve dnech 2.–4. března 2023.

Prezentace staršího a sestry Gongových se bude vysílat v sobotu 4. března od 13:30 (standardního horského času) na stránkách RootsTech.org, na kanálu RootsTech na YouTube, na stránkách Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org a v aplikaci Knihovna evangelia.

Co je to Family Discovery Day?

Konferenci RootsTech každoročně pořádá společnost FamilySearch International za podpory Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejím cílem je pomoci lidem sjednotit jejich rodinu – minulou, současnou i budoucí – a čerpat z ní sílu.

Family Discovery Day je jednodenní akce v rámci konference RootsTech určená konkrétně pro Svaté posledních dnů.

Letošním tématem konference RootsTech je „Sjednocování“ – sjednocování lidí, tradic, příběhů, vzpomínek, technologií, inovací, společenství a rodin.

„Někdy si myslíme, že naše rozhodnutí ovlivňují jen nás samotné,“ řekl starší Gong. „Objevování naší rodiny nám ale připomíná, že tomu tak není. Jsme napříč generacemi propojeni více, než si obvykle myslíme.“

„Příběhy, které uchováváme a vyprávíme v průběhu generací, mohou mít na naše srdce a mysl trvalý dopad,“ dodala sestra Gongová. Doufá, že objevování, zaznamenávání a vyprávění rodinných příběhů pomůže lidem „lépe ocenit zápolení, odvahu, víru a oběti těch, kteří nás předešli“.

„Líbí se mi, že dobrodružství spojená s objevováním rodiny nemají začátek ani konec,“ poznamenal starší Gong. „Tato dobrodružství pokračují oběma směry a spojují rodinnou minulost s rodinnou budoucností.“

Registrace na všechny tři dny konference RootsTech je nyní otevřena na stránkách RootsTech.org. Očekává se, že konference se ve dnech 2.–4. března 2023 zúčastní virtuálně nebo prezenčně miliony návštěvníků, na které čekají inspirativní proslovy, poučné přednášky a kurzy, inovativní technologie a možnosti propojit se se svou rodinou.

„Rodiny jsou základem společnosti,“ řekl vloni v říjnu Steve Rockwood, výkonný ředitel společnosti FamilySearch. „Spojování a sjednocování rodin napříč generacemi posiluje jednotlivce i národy. Jsme ohromeni a potěšeni tím, jakou roli dokáže konference RootsTech zastávat v tom, aby pomáhala doslova milionům lidí spojit se s jejich rodinou – ať již minulou, současnou či budoucí.“

Vzhledem k tomu, že RootsTech je mezinárodní konference, nabízí zážitky pro lidi z celého světa. V současné době je k dispozici více než 800 příspěvků o rodinné historii, kultuře a historickém původu obyvatel v jazycích různých evropských zemí, takže se Evropané a jejich potomci mohou čím dál snadněji dozvídat více o sobě a o tom, odkud pocházejí. Každoročně se rozrůstá také knihovna videí, která se rozšiřuje o materiály v mnoha různých jazycích z celého světa.

Letošní konference RootsTech nabízí i prezenční akce v kongresovém centru Salt Palace Convention Center v Salt Lake City, které budou doplňkem on-line vysílání.

Zúčastněte se konference RootsTech on-line nebo prezenčně


Bezplatné on-line vysílání konference nabízí:

  • více než 200 nových přednášek a kurzů, které lze sledovat na vyžádání
  • prezentace na hlavním pódiu a vystoupení hlavních řečníků
  • chatová podpora a on-line konzultace v oblasti bádání
  • propojení s bratranci a sestřenicemi pomocí služby Příbuzní na konferenci RootsTech a systému pro zasílání zpráv
  • virtuální výstavní hala

Třídenní prezenční účast v kongresovém centru Convention Center v Salt Lake City v Utahu stojí 98 dolarů. Zahrnuje přístup k on-line vysílání a dále:

  • více než 180 prezenčních přednášek s možností klást otázky a získávat odpovědi
  • osobní pomoc při bádání v Knihovně FamilySearch
  • praktické ukázky sponzorských organizací ve výstavní hale
  • osobní propojení s přáteli a bratranci a sestřenicemi
  • možnosti stravování a občerstvení

Vstup do výstavní haly v Salt Lake City je zdarma a zahrnuje možnost prohlídky prezentace více než 200 vystavovatelů, ukázky produktů a interakce s badatelskými specialisty.

„Pro ty z vás, kteří se rozhodují, zda se zúčastnit virtuálně, nebo prezenčně, je na letošním ročníku nejlepší to, že si můžete vybrat,“ řekla Jen Allenová, ředitelka akcí společnosti FamilySearch, v živém vysílání z konference RootsTech v září 2022. „Doufáme, že pokud budete moci, přijedete do Salt Lake, ale pokud ne, virtuální zážitek bude úžasný. Nemůžeme se dočkat, až se s vámi se všemi po celém světě propojíme.“

Další informace o konferenci RootsTech 2023 najdete na stránkách RootsTech.org. Více informací o možnostech a procesu registrace se dozvíte z živého chatu věnovaného otázkám a odpovědím na Facebooku.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.