Tisková zpráva

Starší M. Russell Ballard navštěvuje Evropu

Starší M. Russell Ballard – člen Kvora Dvanácti apoštolů, které je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – nedávno navštívil několik evropských zemí. Svou cestu zahájil 13. října ve finských Helsinkách, kde promluvil k vedoucím Církve, misionářům a členům. 15. října promluvil k půl milionu mormonů z území Evropa na shromáždění, které bylo přenášeno z německého Friedrichsdorfu do celého území. 16. a 20. října byl starší Ballard ve Frankfurtu a v Mnichově, kde promluvil k misionářům, členům a k vedoucím Církve. 18. a 19. října zavítal také do Itálie. V Římě si prohlédl chrám, který je ve výstavbě, prostřednictvím satelitního přenosu z Říma promluvil k mladým mužům a mladým ženám (ve věku od 12 do 18 let) z Církve v Evropě a také se setkal s misionáři. Před svým návratem do Spojených států se také zúčastnil konference kůlu v německém Stuttgartu, která se konala 22. října.

 

Starší Paul V. Johnson, president Církve v území Evropa, řekl, že návštěva staršího Ballarda v Evropě byla pro všechny zúčastněné výjimečným zážitkem. „Když jsme se starším Ballardem cestovali po Evropě, byli jsme svědky vlídnosti apoštola Páně,“ řekl starší Johnson. „Členové, a zvláště mládež z Církve v Evropě budou dlouho vzpomínat na to, jakým požehnáním byla návštěva staršího Ballarda v Evropě.”

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.