Téma

Kůl

Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Každý člen patří do kůlu, což je organizační jednotka velikostí odpovídající katolické diecézi. Vedoucí kůlu se nazývá president kůlu.

Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2.)

Každý kůl se skládá z několika menších kongregací, které se nazývají sbory nebo odbočky. V kůlu je zpravidla 5 až 12 sborů a odboček. V oblastech, kde je Církev nová, jsou členové namísto do kůlů organizováni do okrsků.

Podstatné množství času a úsilí, kterého je zapotřebí ke správě záležitostí kůlu a k naplňování potřeb členů, věnují a vynakládají samotní členové. Místní vedoucí žádají většinu členů o to, aby k tomuto dílu přispívali službou v určitých funkcích neboli povoláních. K povinnostem jejich církevního povolání patří místní správa, výuka či poskytování konkrétní služby. V těchto zodpovědnostech se po určité době střídají, v závislosti na potřebách kongregace.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.