Tisková zpráva

Svatí posledních dnů pomáhají spolu s druhými obětem záplav

BBC hovořila o „rekordních dešťových srážkách v Německu a v Belgii“. Kancléřka Angela Merkelová poznamenala, že němčina má stěží slova, která by vystihovala zkázu, jíž byla svědkem. Do oblastí postižených katastrofálními záplavami v Evropě přispěchaly tisíce dobrovolníků. Mezi pomocníky, kteří uklízeli a poskytovali humanitární pomoc, byli i misionáři a členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Všude zavládla laskavost, láska a jednota. Odpovědí na strach byla odvaha, odpovědí na zoufalství byla naděje,“ řekl starší Erich W. Kopischke, první rádce v předsednictvu území Evropa. „Jako Církev jsme hluboce vděčni všem, kteří obětovali svůj čas a zdroje, aby pomohli lidem v nouzi. Vidět naše misionáře a členy, jak slouží po boku sousedů, přátel i úplně cizích lidí, naplňuje naše srdce pokorou a radostí,“ dodal.

flooding relief documentary 01
flooding relief documentary 01
Úklid po rozsáhlých záplavách v městě Bad Neuenahr-Ahrweiler vNěmecku.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ulice neexistují, domy jsou pobořené

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyslala v této katastrofální situaci na pomoc misionáře,“ vysvětlil Manfred Gerlach, jeden z několika místních členů pověřených řízením humanitárního úsilí. Mladé ženy a mladí muži sloužící v Německé misii Frankfurt přerušili svou obvyklou výuku a péči o duchovní potřeby lidí, aby se zapojili do pomáhání v oblasti postižené katastrofou.

Jedním z těchto mladých misionářů byla i sestra Maggie Maceová z Lynchburgu ve Virginii (USA). „Představte si, že přijedete na parkoviště továrny se sedmi dalšími misionáři. Vyskočíte z auta a uvidíte kolem sebe stovky lidí v zablácených kombinézách a gumových holínkách,“ vyprávěla. „A spatříte, že město je zničené. Ulice neexistují, domy jsou pobořené a bývalé ulice lemují hory zablácených věcí, které lidé vlastnili.“

Starší Jeffrey Hilton a sestra Karen Hiltonová, manželé v důchodu, kteří slouží jako dobrovolníci v Komunikačním oddělení Církve ve Frankfurtu nad Mohanem, přijeli do Bad Neuenahr-Ahrweileru v Německu, aby pomohli. „Místní obchod se zmrzlinou byl zničen tím, že ne jeden, ale hned dva malé automobily unášené silným přívalem vody prorazily přední část budovy,“ poznamenal starší Hilton.

flooding relief documentary 02
flooding relief documentary 02
Starší Jeffrey Hilton a sestra Karen Hiltonová v Bad Neuenahr-Ahrweileru vNěmecku.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Spojeni touhou pomáhat druhým

Starší Hilton na závěr dodal: „To, co dobrovolníky spojovalo, byl univerzální jazyk lásky a služby. Nezáleželo na tom, odkud jsou ani jakým dialektem mluví. Všichni jsme tam byli z téhož důvodu.“

Starší Knighten Cole Worthington, mladý misionář z Utahu (USA), řekl, že vidět přijíždět lidi z celého Německa, aby pomáhali a sloužili potřebným, bylo neuvěřitelné. Na tuto svou dobrovolnickou zkušenost zavzpomínal se slovy: „Mnoho zážitků z tohoto týdne mi ukázalo, že když lidé přijdou úplně o všechno, spojují s pokorným srdcem své síly a krok za krokem jeden druhému poskytují podporu.“

„Andělé na cestách“

Misionáři a místní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dosud poskytli obětem záplav jen v Německu samotném odhadem více než 12 000 hodin dobrovolnické služby.

Mnozí z nich mívají na sobě zářivě žluté vesty s nápisem „Pomáhající ruce“, podle nichž je lze snadno rozpoznat. Místní obyvatelé města Bad Neuenahr-Ahrweiler začali po několika dnech nazývat misionáře „Engel unterwegs“ („andělé na cestách“).

flooding relief documentary 03
flooding relief documentary 03
Dobrovolníci zřad členů Církve pomáhají lidem postiženým záplavami vNěmecku.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dobrovolníci z řad členů Církve se ve spolupráci s místními úřady pomáhali starat o potřeby jednotlivců, rodin i firem. „Zanedlouho jsem se ocitl v restauraci a pomáhal jsem vyhazovat bahno, suť a znečištěné zboží ze sklepa,“ řekl starší Jacob Reed. „Původně jsem si myslel, že tam dorazíme a budeme pomáhat, dokud nebude vše hotové – možná tak tři nebo čtyři hodiny – a pak si dáme oběd a přejdeme k dalšímu domu. To byl velký omyl. Vynášel jsem domem na ulici kbelík za kbelíkem, kde jsem vše sypal na hromadu. Připadalo mi, že to nemá konce.“

Jeden den strávil dobrovolnickou prací v této postižené oblasti Německa i starší Kopischke spolu s manželkou Christiane, rodinou, misionáři a také členy dalších náboženských skupin a organizací. Pomáhali uklízet katolickou mateřskou školu.

flooding relief documentary 04
flooding relief documentary 04
Starší Erich W. Kopischke a jeho žena Christiane Kopischková se na jeden den připojili k úklidovým pracím.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Navzdory velmi náročné a vyčerpávající práci a zdevastovanému okolí tam vládla velmi pozitivní a veselá atmosféra. Pomocníci nevypadali nešťastně ani si nestěžovali na okolnosti, ale vypadalo to, že to, co dělají, dělají opravdu rádi,“ řekla Christiane Kopischková.

flooding relief documentary 05
flooding relief documentary 05
Starší Erich W. Kopischke smanželkou Christiane Kopischkovou.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Členové Církve a misionáři pomáhali i lidem postiženým záplavami ve Švýcarsku.

Svatí posledních dnů z Lucemburska darovali místní dánské protestantské církvi pytle oblečení. Církev také kontaktovala členy v postižených oblastech a nabídla těm, kteří utrpěli nějaké škody, čerpadla, potraviny, podporu a hlídání dětí.

flooding relief documentary 06
flooding relief documentary 06
Oblečení darované členy Církve z Lucemburska.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Týden po záplavách se na předměstí belgického Liège sešlo asi 80 členů Církve z Belgie a Nizozemska a misionáři z Belgicko-nizozemské misie. Jakmile tito dobrovolníci dorazili, obdrželi úkoly ohledně toho, kde a jak pomoci. Téměř všichni ze skupiny členů Církve byli požádáni, aby pomáhali ve valonské obci Trooz u řeky Vesdre. Během záplav zde hladina vody stoupla o sedm metrů nad normální úroveň. Mnozí obyvatelé přišli o všechno a kvůli škodám se nebudou moci vrátit domů ještě několik měsíců. Misionáři se od té doby se do oblasti Liège vracejí každý týden, aby poskytovali potřebnou pomoc.

flooding relief documentary 07
flooding relief documentary 07
Dobrovolníci z řad členů Církve v Belgii.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Daryl A. Watson, president Belgicko-nizozemské misie, řekl, že toto humanitární úsilí mu velmi připomíná jeden citát z Knihy Mormonovy – dalšího svědectví o Ježíši Kristu: „Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ (Mosiáš 2:17.)

Pomoc poskytli také misionáři z Francouzské misie Paříž. Starší Olivier Seube a sestra Bernadette Seubeová dorazili do Liège pouhý týden po záplavách. Okamžitě začali organizovat projekty služby zaměřené na úklid trosek z domů a zahrad. Na pomoc jim přijeli misionáři z Belgie, Lucemburska a východní Francie a také místní členové z Belgie a Francie. Aby Seubeovi dokázali dosáhnout svého cíle, komunikovali a spolupracovali s vládními agenturami a neziskovými organizacemi. Nyní plánují charitativní koncert, jehož výtěžek je určen na pomoc lidem postiženým záplavami.

Jedna skupina misionářek měla mezi dvěma projekty volnou chvíli, a tak se rozhodly, že se pomodlí a požádají Boha, aby je dovedl k někomu, kdo potřebuje pomoc. Pocítily nabádání vydat se určitou ulicí, kde otevřela dveře Martine Durtková. Misionářky ji oslovily a ona jim řekla, že by se jí velmi hodila pomoc s úklidem zahrady za domem, která byla zasypaná hlínou a sutí.

flooding relief documentary 08
flooding relief documentary 08
Misionářky, které pomohly Martine Durtkové s úklidem zahrady za domem.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Pomáhaly jí celé odpoledne a pak jí poslaly fotografii, kterou pořídily. Tato žena odpověděla: „Zdravím vás, mé sestry. Vaše přítomnost, vaše laskavost, vaše pomoc, vaše úsměvy a vaše dobrotivost mi dodaly sílu a křídla. Dotkly jste se mé duše. Děkuji za fotku, všechny společně jsme odvedly skvělou práci. Z celého srdce vám děkuji.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.