Tisková zpráva

V Evropském parlamentu vystoupila presidentka ženské organizace Církve

Sestra Camille N. Johnsonová poskytla svůj pohled na to, jak posílit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení žen.

Sestra Camille N. Johnsonová, generální presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupila 4. března 2024 v Evropském parlamentu v Bruselu na setkání zástupců občanských organizací, církví a obhájců náboženské svobody. Mluvila na téma „Posilování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení žen“ a podělila se o své osobní zkušenosti a poznatky o tom, jak mohou věřící ženy přispět ke spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Setkání pořádala paní Anja Hagaová, členka Evropského parlamentu, ve spolupráci s Kanceláří Církve pro Evropskou unii a mezinárodní záležitosti v Bruselu. Příspěvky se týkaly různých pohledů na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a zahrnovaly i dvě panelové diskuse, kde účastnice zmiňovaly osobní příběhy. Tato událost se časově shodovala s Mezinárodním dnem žen, který se každoročně slaví 8. března a připomíná úspěchy a těžkosti žen po celém světě.

Sestra Johnsonová zahájila svůj projev poukázáním na to, jakou jedinečnou roli hrají ženy ve společnosti tím, že jsou přirozenými vedoucími, učitelkami, pečovatelkami, léčitelkami a mírotvorkyněmi. Není-li svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení chráněna, není tato role zcela naplňována.

„Sociologové přišli na to, že do té míry, do jaké společnosti a vlády omezují náboženské svobody, prohlubují se sociální konflikty. Takové konflikty a následné násilí vždy poškozují ty nejzranitelnější, mezi něž patří ženy a děti. Destabilizují ekonomiky i domácnosti.  Zvyšují nerovnost, včetně nerovnosti genderové.  A brání ženám ve využívání jejich vrozených darů k nastolování míru,“ řekla.

Zmínila také, že mají-li obyčejné ženy naplňovat své jedinečné každodenní mírotvorné role, musí být samy inspirovány, opečovávány, uzdravovány, posilovány a učeny o svém božském potenciálu. Ženy „musí být schopny žít v souladu se svými nejvyššími cíli a hodnotami a musí být schopny setkávat se, spolupracovat a organizovat s cílem vzájemné podpory. A právě to samozřejmě poskytuje silná svoboda náboženského vyznání a přesvědčení – ujištění pro ženy, muže a děti, že mohou vést svědomitý morální život se vzájemnou podporou spoluvěřících a zároveň prokazovat tentýž respekt svým bližním,“ prohlásila.

První panelová diskuse se zaměřovala na nezlomnost žen po celém světě a na příběhy o jejich úsilí hájit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení. Mezi řečnicemi byly Rachel Bayaniová, zástupkyně mezinárodního společenství Bahá’í, Helene Fisherová, obhájkyně genderové a náboženské svobody, a Anastasia Hartmanová, zástupkyně organizace Open Doors International.

Druhá panelová diskuse se zaměřovala na prezentaci strategií a řešení na podporu práv žen v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Carolyn Handschinová, předsedkyně ženevského Výboru nevládních organizací pro postavení žen, se podělila o myšlenky ohledně přínosu nevládních organizací v rámci Organizace spojených národů. Susan Kerrová, hlavní poradkyně pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení z Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, hovořila o důležitosti bezpečnostní složky při uplatňování svobody náboženství.

Francesco Di Lillo, ředitel Kanceláře Církve pro EU a mezinárodní záležitosti v Bruselu, který panelovou diskusi moderoval, doufá, že „toto setkání podnítí další dialog a spolupráci mezi náboženskými a politickými představiteli a také v občanské společnosti s cílem podporovat a chránit náboženskou svobodu žen po celém světě“.

Pořadatelka setkání, paní Anja Hagaová, v závěru uvedla, že „pokud chceme mír, musíme stát za svobodou náboženského vyznání. A musíte bojovat za náboženskou svobodu žen. To je způsob, jak ve světě nastolit mír.“

V závěru dne se uskutečnila večeře s vyslankyněmi a vedoucími představitelkami nevládních organizací a při této příležitosti probíhala diskuse o perspektivách náboženské svobody a o tom, jak toto základní právo může vést ke spravedlivějším společnostem.

Sestra Johnsonová se setkala také se členkami Církve v Bruselu na zvláštním zasvěcujícím shromáždění pro ženy. Později se zúčastnila setkání s misionáři Církve, kteří slouží v Belgicko-nizozemské misii. Toto setkání se konalo v novém sborovém domě Církve v nizozemském městě Breda.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.