Tisková zpráva

V listopadu bude odvysílána nová epizoda pořadu ‚Kamarád kamarádovi‘

Epizoda pořadu ‚Kamarád kamarádovi: „Můj Nebeský Otec mě má rád“‘ bude dostupná od 5. listopadu 2022

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila, že 5. listopadu 2022 v 10 hodin horského letního času bude odvysílána nová epizoda pořadu Kamarád kamarádovi s názvem „Můj Nebeský Otec mě má rád“.

Friend2Friend01
Friend2Friend01
Generální presidentka Primárek Susan H. Porterová se baví s dětmi během natáčení epizody pořadu Kamarád kamarádovi s názvem „Můj Nebeský Otec mě má rád“, která bude odvysílána 5. listopadu 2022.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Děti, rodiče a učitelé Primárek jsou zváni ke sledování zmíněného vysílání, jehož náplní budou činnosti, hudba a poselství Generálního předsednictva Primárek.

Listopadová epizoda pořadu Kamarád kamarádovi bude třetím vysíláním pořadu Kamarád kamarádovi v tomto roce. Dvě předcházející epizody se zaměřovaly na chrám a na zásady týkající se křtu, Ducha Svatého a svátosti.

V rámci tvořivé činnosti, která bude součástí listopadové epizody, budou děti vyzvány, aby přemítaly o tom, jak mohou sloužit druhým a být k nim laskavé, a aby nakreslily obrázek toho, co je k tomu napadne, nebo aby si o tom něco napsaly.

Celé vysílání i jeho jednotlivé části budou k dispozici on-line i po 5. listopadu, aby jimi bylo možné obohatit výuku doma nebo na shromáždění. Toto vysílání mohou děti sledovat se svou rodinou, v rámci Primárek nebo samostatně.

Pořad bude natočen v angličtině. Přeložené verze budou dostupné ve španělštině, portugalštině, francouzštině, italštině, němčině, ruštině, korejštině, japonštině, standardní čínštině a kantonštině.

Jak sledovat


Zmíněná videa budou ve výše zmíněných jazycích dostupná na stránkách ChurchofJesusChrist.org, v Knihovně evangelia a v aplikaci Gospel Media.

Anglická, španělská a portugalská verze bude rovněž dostupná na kanálech Evangelium pro děti na YouTube:

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.