Tisková zpráva

Vánoční poselství Prvního předsednictva pro rok 2015

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo pro rok 2015 toto vánoční poselství:

Skutečnou radost z Vánoc objevíme tehdy, když se v tomto období soustředíme na Spasitele. Můžeme se v myšlenkách i v životě obracet k Němu, zatímco budeme dělat to, co si přeje, abychom zde na zemi dělali. A tak obzvláště v tomto období následujme Jeho příklad a projevujme lásku bližním a služme jim.

Vánoce představují ducha dávání bez jediného pomyšlení na získávání. Znamenají štěstí, protože v lidech spatřujeme radost. Znamenají zapomínat na sebe a nacházet čas pro druhé. Znamenají pokoj, protože nalézáme pokoj v učení Spasitele. Je to období, kdy si nejsilněji uvědomujeme, že čím více lásky projevíme, tím více jí je k dispozici pro druhé.

Kéž každý z nás v této době, kdy nás svou nádherou obklopuje vánoční období, usiluje, podobně jako mudrcové, o to, aby nás jedna konkrétní jasná hvězda vedla k vánočním příležitostem posloužit druhým. Kéž každý z nás podnikne v duchu cestu do Betléma a vezme s sebou jako dárek pro Spasitele laskavé a starostlivé srdce. A kéž každý z nás prožije Vánoce naplněné radostí.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.