Tisková zpráva

Slavnostní výkop pro stavbu prvního chrámu v Portugalsku

Vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se připojili k představitelům veřejné a místní samosprávy, aby uskutečnili slavnostní výkop při příležitosti zahájení výstavby prvního chrámu v Portugalsku. Široká veřejnost byla srdečně zvána, aby dění sledovala v místních církevních sborových domech prostřednictvím přímého přenosu.

Událostem spojeným se slavnostním výkopem při příležitosti zahájení výstavby portugalského chrámu Lisabon předsedal starší Patrick Kearon, president církevního území Evropa. Řekl, že chrám je místem, kde získáváme poučení a zjevení a kde uzavíráme smlouvy. „Je mi ctí, že se mohu účastnit této radostné události. Tento chrám bude zářným symbolem naší víry a vděčnosti našemu milujícímu Otci v nebi a Jeho Synu, Ježíši Kristu. Modlíme se za ty, kteří se budou podílet na výstavbě tohoto posvátného místa, a víme, že bude pro portugalský lid požehnáním.“ 

Joana Alcobia Paulová, která je členkou Církve, uvedla, že členové Církve věří, že je třeba na základě pravdivých zásad víry v Ježíše Krista a Jeho evangelium budovat silné rodiny.

Interiér chrámu bude vyzdoben uměleckými díly inspirovanými portugalskou krajinou. Chrám bude mít rozlohu přibližně 2 205 metrů čtverečních a bude stát na pozemku o velikosti asi dvou hektarů.

Chrámový pozemek se nachází na adrese Avenida Dom João II, 1990-364 Moscavide, Lisboa, Parque Expo. Výstavbu chrámu Lisabon ohlásil na říjnové generální konferenci roku 2010 president Církve, Thomas S. Monson.

V Portugalsku je více než 42 000 členů Církve.

Jakmile se přiblíží dokončení výstavby chrámu Lisabon, budou ohlášeny termíny dnů otevřených dveří, aby měla veřejnost možnost si tuto posvátnou budovu prohlédnout ještě před tím, než bude zasvěcena. Data zasvěcení budou rovněž zveřejněna později.

Reportáž ze slavnostního výkopu (v angličtině):

Církev v současné době provozuje po celém světě 148 chrámů, přičemž poté, co bude dokončen chrám Lisabon, jich bude v Evropě 14. Chrámy Svatých posledních dnů se liší od sborových domů či kaplí, kde se členové Církve shromažďují k nedělní bohoslužbě. Chrám se považuje za „dům Páně“, kde se Kristovo učení utvrzuje prostřednictvím sňatku, křtu a dalších obřadů, jež spojují rodinu na věčnost. Členové se tam dozvídají něco více o účelu života a uzavírají tam smlouvy, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Více informací o chrámech získáte na stránkách www.mormontemples.org. Na těchto stránkách naleznete obecné informace o chrámech, historii Církve a účelu chrámů. Rovněž zde budou zveřejňovány konkrétní informace o chrámu Lisabon tak, jak budou postupně k dispozici.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.