Tisková zpráva

Ve světově proslulém pěveckém sboru The Tabernacle Choir získali místo dva zpěváci z Francie

Jedni z prvních Evropanů, kteří dostali tuto příležitost.

Esther žije v jihozápadní části Francie ve městě Bordeaux. Clément bydlí v Remeši na severovýchodě Francie. Nyní je neočekávaně spojuje něco nového. Oba byli vybráni jako zahraniční členové pěveckého sboru The Tabernacle Choir at Temple Square, který působí v americkém Utahu. Budou společně se sborem vystupovat na celosvětové generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se bude konat 6.–7. dubna 2024.

Oceňovaný pěvecký sbor The Tabernacle Choir je jedním z nejstarších a největších pěveckých sborů na světě. Sbor již vystoupil před publikem ve více než 28 zemích a prodal miliony nahrávek.

Esther Petionová se narodila ve Štrasburku jako deváté z deseti dětí v hudebně založené rodině. Všechny děti se od mala učily zpívat a hrát na hudební nástroje a jedna z dcer se stala profesionální zpěvačkou. Esther začala v sedmi letech s nadšením navštěvovat štrasburskou hudební konzervatoř, kde se učila základům hudební teorie a zpívala v dětském sboru. Maminka ji naučila základním klavírním dovednostem a v devíti letech Esther zařadila do svého repertoáru také violoncello.

Nyní žije Esther v Bordeaux a pracuje jako logopedka, která pomáhá dětem i dospělým. Využívá také každé příležitosti ke zpěvu. „Nejsem profesionální zpěvačka,“ řekla Esther, „ale vždy si ráda zazpívám a zpěvem vyjádřím radost.“ Má za sebou působení v mnoha pěveckých sborech na konzervatoři i v Církvi. Stejně jako její maminka a většina jejích sester zpívá i ona vysoký soprán. „Možnost vystupovat se sborem The Tabernacle Choir bude neuvěřitelným hudebním zážitkem a příležitostí věnovat svůj hlas Pánu.“

Esther se na cestu do Salt Lake City vydá spolu s Clémentem Jouaultem, který zpívá basbaryton, narodil se v Bordeaux, ale nyní žije s manželkou a dcerkou v Remeši. Clément pracuje jako řídící letového provozu, je amatérský cukrář a intenzivně se věnuje hudbě. Není profesionálním zpěvákem, ale má k tomu velmi blízko.

Hudba byla vždy nedílnou součástí života Clémentovy rodiny, a právě tam se začal v pěti letech učit hrát na klavír. Clémentovi rodiče si jeho talentu všimli již v útlém věku a nenechali ho s klavírem skončit, když se mu už nechtělo pokračovat. Za to, že ve hraní na klavír pokračoval, vděčí jejich podpoře a trpělivosti. Po celou dobu studia střední školy doprovázel hrou na klavír zpěváky a v místní církevní kongregaci byl aktivním členem pěveckého sboru, který vedl profesionální hudebník.

Když se Clément s rodinou před deseti lety přestěhoval do Remeše, aby se věnoval profesní dráze v letectví, posunul se jeho hudební život na další úroveň tím, že se zúčastnil konkurzu na remešskou konzervatoř – ne na hru klavír, ale na operní zpěv. „Tehdy pro mě začalo opravdové pěvecké dobrodružství,“ poznamenal Clément. Díky pomoci špičkových zpěváků z řad pedagogů konzervatoře a operních zpěváků se mohl podílet na profesionálních inscenacích řady uměleckých děl, včetně Mozartovy „Kouzelné flétny“.

„Zpívat s pěveckým sborem The Tabernacle Choir bylo vždy mým snem. Jednu dobu jsem dokonce uvažoval o tom, že se přestěhujeme do Utahu, budu pracovat na letišti v Salt Lake City a studovat hudbu na Univerzitě Brighama Younga a že se zúčastním konkurzu do sboru The Tabernacle Choir, ale nevyšlo to,“ vysvětlil Clément. „Když jsem se doslechl o tomto programu, byl jsem nad tím u vytržení.“

Když Esther a Clément získali doporučení od předsednictva území Evropa-střed, obdrželi od sboru The Tabernacle Choir e-mail s pozvánkou na konkurz. Celý proces trval asi deset týdnů, počínaje on-line pohovorem ohledně praktických záležitostí. Poté následoval samotný konkurz. Měli asi měsíc na to, aby pořídili různé nahrávky svého hlasu a poté je poslali výběrové komisi.

Nejvíce nervózní byli během 15minutového on-line konkurzu, který proběhl na živo s Ryanem Murphym, asistujícím dirigentem pěveckého sboru The Tabernacle Choir. „Byl velmi milý, velice profesionální a mluví francouzsky,“ řekli oba. O několik týdnů později byli e-mailem informováni o konečném rozhodnutí.

Clément to vylíčil takto: „Jednou ráno jsem sáhl pro telefon, abych vypnul budík, a uviděl jsem, že mi přišlo několik e-mailů. Byl mezi nimi i jeden od pěveckého sboru, který začínal slovem ‚Blahopřejeme‘. Vzbudil jsem manželku a řekl jí: ‚Dokázal jsem to!‘“

„Když jsem ten e-mail uviděla, byla jsem plná emocí,“ vzpomíná Esther. „Byla jsem překvapená, šťastná, nedočkavá i nervozní, jak bude toto dobrodružství pokračovat, a opravdu mě to nadchlo. Nejvíce ze všeho jsem byla vděčná Nebeskému Otci.“

Esther a Clément budou mít několik týdnů na to, aby se naučili jedenáct skladeb, které budou s pěveckým sborem The Tabernacle Choir zpívat. Po příjezdu do Salt Lake City, dva týdny před konferencí, obdrží pověření jako hudební misionáři a stráví veškerý svůj čas přípravou na vystoupení. Oba jsou obzvláště vděční za příležitost být povoláni jako misionáři. „Znamená to pro mě hodně, protože jsem nikdy jako misionářka nesloužila,“ řekla Esther. „Takže toto je nyní moje misie, která se hodí k mé osobnosti. Myslím, že Nebeský Otec má pro každého člověka osobitý způsob, jak může být svědkem o Jeho Synu a Jeho milosrdenství.“

Tito dva zpěváci z Francie budou po dobu pěti let oficiálními členy pěveckého sboru The Tabernacle Choir a budou mít příležitost vystupovat na nejméně třech různých generálních konferencích Církve. První zahraniční zpěváci vystoupili se sborem v dubnu 2023 a letos byli poprvé pozváni na konkurz také účastníci z Evropy. Nadcházející generální konference, jež proběhne v dubnu 2024, se zúčastní dvanáct zahraničních zpěváků, z nichž sedm bude z Evropy – z Francie, Rakouska, Švédska, Dánska a Velké Británie.

„Myslím, že mnoho mých přátel z konzervatoře bude sledovat konferenční zasedání a budou se mě snažit najít,“ řekl Clément. „Během konkurzu mi pomáhali a povzbuzovali mě, takže jsem rád, že tuto zkušenost mohou prožívat se mnou.“

„Poprvé budu stát před tolika lidmi, což mi trochu nahání strach,“ řekla Esther. „Ale vím, že Nebeský Otec mi pomůže poznat, jak mám reagovat, abych byla pro sbor The Tabernacle Choir dobrou misionářkou.“

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se koná dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.