Elder_Perry_V2.jpg
Tisková zpráva

Ve věku 92 let zemřel starší L. Tom Perry

V sobotu 30. května 2015 kolem 15. hodiny zemřel ve svém domově starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Bylo mu 92 let.

Starší Perry byl vysvěcen apoštolem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v dubnu 1974 – poté, co od roku 1972 sloužil jako asistent Dvanácti. Díky svému impozantnímu fyzickému vzrůstu a nadšenému a optimistickému postoji byl výraznou a zároveň populární osobností mezi členy Církve po celém světě.

„Tato jeho vřelost, laskavost, skutečnost, že měl druhé opravdu rád a že měl rád všechny členy Církve a vážil si jich – myslím, že právě takto na něj budou druzí vzpomínat,“ řekl starší Quentin L. Cook z Kvora Dvanácti apoštolů.

Starší Cook rovněž uvedl, že lidé budou vzpomínat i na svědectví staršího Perryho. „Tom Perry vydával mocné svědectví o Ježíši Kristu. Znal Spasitele a miloval Ho.“

„Když mluvíme o Ježíši Kristu, musíme být odvážní,“ učil starší Perry na generální konferenci Církve v říjnu 2011. „Chceme, aby ostatní věděli, že věříme tomu, že Ježíš Kristus je ústřední postavou celé historie lidstva. Jeho život a učení jsou jádrem Bible a ostatních knih, které pokládáme za svatá písma.“

Podobně jako v případě apoštolů v novozákonních dobách jsou i apoštolové Svatých posledních dnů povoláni být zvláštními svědky Ježíše Krista. Starší Perry byl jedním z 15 mužů, kteří pomáhají dohlížet na růst a pokrok celosvětové Církve, která nyní čítá více než 15 milionů členů.

Starší Perry mluvil často o důležitosti náboženství ve společnosti, o rodině a o zachovávání náboženské svobody a zdůrazňoval, že „životně důležitá svoboda svědomí, jež je zakotvena v náboženské svobodě, musí být pečlivě zachovávána a ochraňována“. Při prosazování náboženské svobody úzce spolupracoval s vedoucími představiteli jiných náboženských vyznání.

„Měl smysl pro obyčejnost a cítil se stejně přirozeně v přítomnosti obyčejného člověka jako v přítomnosti presidentů a panovníků a choval se k nim všem v podstatě stejně. Měl zkrátka úžasnou schopnost si k nim najít cestu a vybudovat si s nimi dobré vztahy,“ řekl Lee Perry, syn staršího Perryho.

„Myslím, že na něj budou všichni pamatovat jako na zastánce rodiny,“ poznamenal Lee Perry.

Lowell Tom Perry se narodil 5. srpna 1922 v Loganu v Utahu Leslie Thomasovi a Noře Sonne Perryovým. Krátce po 2. světové válce sloužil dva roky v námořní pěchotě v Pacifiku. Starší Perry zahájil svou službu v Církvi v roce 1942 misií v severních státech USA. Poté sloužil jako rádce v biskupstvu v Lewistonu ve státě Idaho; jako rádce v předsednictvu kůlu v Sacramentu v Kalifornii; jako vysoký rádce v kůlu New York; a jako president kůlu Boston.

Videoprofil staršího Perryho (v angličtině):

Na Utažské státní univerzitě získal v roce 1949 bakalářský titul z financí a poté tam studoval i v magisterském programu. Ve své profesní dráze se věnoval podnikání v oblasti maloobchodu, pracoval jako vicepresident a finanční ředitel ve společnostech se sídlem ve státech Idaho, Kalifornie, New York a Massachusetts.

Starší Cook řekl o podnikatelských zkušenost staršího Perryho: „Byl velmi praktický a velmi pragmatický, což bylo požehnáním pro celou Církev. Měl velký zájem na tom, aby se vdovin peníz vynaložil vždy hospodárně, aby se ničím neplýtvalo, aby se vše naplánovalo a aby za to někdo zodpovídal.“

Staršímu Perrymu zemřela 14. prosince 1974 první manželka Virginia Leeová, s níž má dvě dcery a syna. Mezi pozůstalými je jeho manželka Barbara Taylor Daytonová, s níž se oženil v roce 1976.

Pohřeb staršího Perryho se konal v pátek 5. června v historickém Tabernaclu na Chrámovém náměstí v Salt Lake City (tisková zpráva v angličtině zde).

Dosud není rozhodnuto, kdy bude zaplněno prázdné místo v Kvoru Dvanácti apoštolů Církve.

Přečtěte si více o životě a církevní službě staršího L. Toma Perryho.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.