Tisková zpráva

Vedoucí Církve vybízejí na celosvětové generální konferenci k tomu, abychom inspirovali, posilovali a pozvedali druhé

Miliony lidí se 1. a 2. dubna u příležitosti oslav velikonočního svatého týdne shromáždily po celém světě ke sledování pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Během pěti zasedání, která se živě vysílala v 70 jazycích, se vedoucí představitelé Církve obraceli na členy a přátele Církve se svými poselstvími zaměřenými na Ježíše Krista.

Starší Gary E. Stevenson z Kvora Dvanácti apoštolů zahájil konferenci citací anglického odborníka na Nový zákon N. T. Wrighta a vyzval nás, abychom podnikli „určité kroky, abychom Velikonoce slavili novými a kreativními způsoby: v umění, literatuře, dětských hrách, poezii, hudbě, tanci, festivalech, zvoncích, speciálních koncertech. … Jsou to naše nejdůležitější svátky.“ A dále citoval: „Odejměte Velikonoce, a nemáte Nový zákon; nemáte křesťanství.“

Bonnie H. Cordonová, generální presidentka Mladých žen, řekla, že skutečná radost spočívá v naší ochotě přicházet ke Kristu a v získávání vlastního svědectví o tom, že je to náš osobní Spasitel.

Na sobotním odpoledním zasedání povzbuzoval starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů rodiče k tomu, aby svým dětem pomáhali pěstovat víru v Ježíše Krista, mít rády Jeho evangelium a připravit se na život plný spravedlivých rozhodnutí. Ujistil je, že Bůh je má rád a že vždy stojí rodinám po boku.

Generální presidentka Pomocného sdružení Camille N. Johnsonová povzbudila během nedělního dopoledního zasedání posluchače, aby nacházeli úlevu v Ježíši Kristu, který může odlehčovat náš náklad a nadzvedat naše břemena. Pomocné sdružení je organizace Církve určená ženám.

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, uzavřel nedělní dopolední zasedání naléhavou žádostí, abychom se stali mírotvorci a respektovali druhé. Ve světě, kde je sprostota, neustálé kritizování a očerňování druhých až příliš běžným jevem, je zapotřebí snažit se následovat Spasitele tím, že budeme k druhým laskaví. President Nelson učil, že mírotvorce charakterizuje pravá láska, která je zároveň protilékem na sváry.

Členové Církve během konference rovněž vyjádřili podporu změnám ve vedení. Bylo povoláno pět nových sedmdesátníků – generálních autorit, kromě jiných i starší Alan T. Phillips, rodák z anglického Kentu, a starší Christophe G. Giraud-Carrier, rodák z francouzského Lyonu.

Sedmdesátníci v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů slouží jako zvláštní svědci a pomáhají Dvanácti apoštolům budovat Církev a usměrňovat veškeré její záležitosti.

V závěru nedělního odpoledního zasedání konference ohlásil president Nelson plánovanou výstavbu 15 nových chrámů po celém světě, z nichž jeden bude stát v německém Hamburku. Bude to třetí chrám v této zemi, spolu s chrámem Frankfurt a chrámem Freiberg.

V Evropě se nyní nachází 14 chrámů a na nedávných konferencích byla ohlášena výstavba šesti dalších.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.