Tisková zpráva

Vedoucí představitelé Svatých posledních dnů kladou důraz na osobní pokoj uprostřed neklidu po celém světě

Během celosvětové konference byla ohlášena výstavba nových chrámů, včetně chrámu Barcelona ve Španělsku a chrámu Birmingham ve Spojeném království

Vedoucí představitelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zdůraznili během celosvětové výroční generální konference Církve (v sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna 2022) cestu k dosažení osobního pokoje prostřednictvím Ježíše Krista navzdory hrůzám války a konfliktům.

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
President Russell M. Nelson a jeho manželka, sestra Wendy Nelsonová. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Církve Russell M. Nelson odsoudil ozbrojený konflikt jako „[hrůzné porušení] všeho, čemu Pán Ježíš Kristus učil a co zastává“, a naléhavě žádal posluchače, aby „udělali vše, co [mohou], [aby] ukončili osobní konflikty, jež momentálně zuří [v jejich] srdci a životě“.

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Konferenční centrum v utažském Salt Lake City. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Nelson zdůraznil zásadní potřebu „pozitivní duchovní energie“, která „nám bude pomáhat kráčet kupředu i uprostřed strachu a nejistoty způsobenými pandemiemi, vlnami tsunami, sopečnými výbuchy či ozbrojenými konflikty“.

Sestra Susan H. Porterová, nově povolaná presidentka  Primárek (organizace pro děti), uvedla: „Ačkoli se můžete cítit [sami], zatímco zuří životní bouře, můžete vyzařovat světlo v temnotě nedorozumění, zmatku a nevíry.“

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Ženy a mladé ženy z řad Svatých posledních dnů přicházejí na ženské zasedání generální konference. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Vaše světlo víry v Krista může být stálé a jisté, a tím přivádět lidi kolem vás do bezpečí a pokoje. … Srdce lidí se může změnit a jejich život může být požehnán, když jim nabídneme špetku soli, lžíci kvasu a paprsek světla,“ dodala během svého proslovu na ženském zasedání konference.

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Sestra Susan H. Porterová, presidentka Primárek (organizace pro děti). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší Patrick Kearon z Předsednictva Sedmdesáti utěšil ty, kteří trpív důsledku zneužívání či týrání nebo jiných tragédií, které je v životě potkaly. „Náš milosrdný Spasitel, který zvítězil nad temnotou a zkažeností, má moc napravit všechny křivdy,“ uvedl. „Ježíš překonal týrání, které na tomto světě je, aby vám dal moc nejen přežít, ale jednoho dne prostřednictvím Něj vše překonat, a dokonce i zvítězit.“

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Starší Patrick Kearon z Předsednictva Sedmdesáti. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů volá po větším počtu mírotvorců ve světě. „Tím, že na sebe bereme štít víry v Ježíše Krista, se stáváme mírotvorci, kteří hasí – neboli zmírňují, zchlazují či zneškodňují – všechny ohnivé šípy protivníka,“ uvedl. Být mírotvorcem není totéž jako být pasivní. Namísto toho, jak starší Andersen vysvětlil, jsou mírotvorci „přesvědčiví Spasitelovým způsobem“.

GC-summary-06.JPG
GC-summary-06.JPG
Starší Neil L. Andersen z Kvora Dvanácti apoštolů. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tato konference, která se vysílala z Konferenčního centra v utažském Salt Lake City, byla poprvé od začátku pandemie covidu-19 otevřena veřejnosti, ačkoli počet účastníků byl omezen na 10 000.

Na dubnové generální konferenci roku 2022 bylo oznámeno povolání 12 nových vedoucích. K těmto nově povolaným patří šest sedmdesátníků – generálních autorit a nové Generální předsednictvo Pomocného sdružení (ženská organizace) a Generální předsednictvo Primárek. Nové vedoucí Pomocného sdružení a Primárek započnou svou službu 1. srpna. Během konferenčního zasedání pro vedoucí, které proběhlo 31. března, bylo ohlášeno 45 nových územních sedmdesátníků z 23 zemí, včetně šesti z území Evropa. Územní sedmdesátníci jsou pověřováni službou na konkrétních místech.

V závěru této dvoudenní konference president Russell M. Nelson oznámil plánovanou výstavbu 17 nových chrámů po celém světě, včetně dvou v Evropě. Posvátná stavba v Barceloně bude druhým chrámem ve Španělsku, kde již stojí chrám Madrid. Chrám v Birminghamu bude třetím chrámem ve Spojeném království. Tamější chrám Londýn byl zasvěcen v roce 1958 a chrám Preston se otevřel v roce 1998. Anglie je domovem nejstarší nepřetržitě existující kongregace Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.