Životopis vedoucího

President Russell M. Nelson

Presidentu Russellu M. Nelsonovi byla v neděli 14. ledna 2018 v hořejší místnosti chrámu Salt Lake vyjádřena podpora a byl ustanoven 17. presidentem a prorokem Církve Ježíše Krista. Než začal sloužit jako hlava Církve, působil od 15. července 2015 do okamžiku, kdy byl povolán vrcholným představitelem Církve, jako president Kvora Dvanácti apoštolů. Členem zmíněného kvora se stal 7. dubna 1984.

Dr. Nelson je mezinárodně uznávaný chirurg a výzkumný pracovník. Titul bakaláře a doktora medicíny získal na Univerzitě Utahu (v letech 1945 a 1947). Je členem čestných akademických sdružení Phi Beta Kappa a Alpha Omega Alpha. Svoji chirurgickou stáž odsloužil v Massachusettské všeobecné nemocnici v Bostonu a na Univerzitě Minnesota, kde v roce 1954 získal titul Ph.D. Také obdržel čestné akademické tituly – v roce 1970 čestný doktorát přírodních věd od Univerzity Brighama Younga, v roce 1989 čestný doktorát lékařských věd od Utažské státní univerzity a v roce 1994 čestný doktorát Humane Letters od vysoké školy Snow College.

Během své profesní dráhy zastával funkci profesora chirurgického výzkumu a ředitele residentury hrudní chirurgie na Univerzitě Utahu a vedoucího oddělení hrudní chirurgie v nemocnici LDS Hospital v Salt Lake City.

President Nelson je autorem četných publikací a článků v učebnicích lékařství a před svým povoláním generální autoritou přednášel po celých Spojených státech a v mnoha dalších zemích. Obdržel řadu ocenění a čestných uznání, mimo jiné: Distinguished Alumni Award od Univerzity Utahu; Heart of Gold Award od asociace American Heart Association; pochvalné uznání za mezinárodní službu od Americké kardiologické asociace; a ocenění Golden Plate Award od akademie American Academy of Achievement. Také obdržel čestnou profesuru od tří univerzit Čínské lidové republiky.

Dr. Nelson sloužil jako president Společnosti pro vaskulární chirurgii, jako ředitel Americké komise pro hrudní chirurgii, jako předseda Rady kardiovaskulární chirurgie pro Americkou kardiologickou asociaci a jako president Lékařské asociace státu Utah.

Je uveden v seznamu význačných osobností „Kdo je kdo“ ve světě, „Kdo je kdo“ v Americe a „Kdo je kdo“ v náboženství.

President Nelson zastával v Církvi řadu zodpovědných postavení. Poté, co od roku 1964 do června 1971 sloužil jako president kůlu Bonneville Utah, byl povolán jako generální president Nedělní školy. Před svým povoláním do Kvora Dvanácti sloužil jako oblastní reprezentant přidělený Utažské oblasti Kearns. Ještě dříve sloužil jako oblastní reprezentant pro Univerzitu Brighama Younga.

Narodil se 9. září 1924 jako syn Mariona C. a Edny Anderson Nelsonových. Se svou ženou Dantzel rozenou Whiteovou mají deset dětí. Sestra Nelsonová zemřela v únoru 2005. V dubnu 2006 se president Nelson oženil s Wendy L. Watsonovou.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.